Skole

 • Indvandrerbørn er et skoleår bagud i 2. klasse

  AF MORTEN MIKKELSEN OG BRITTA SØNDERGAARD Allerede når de begynder i skole, er børn af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fagligt bagefter deres kammerater. Selv når man ser bort fra andre faktorer som forældres økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund, og selv i de prøver, der ikke direkte kræver danskkundskaber, svarer indvandrerbørnenes resultater […]

 • Nu skal der handling til for børnene

  Den nye undersøgelses resultater er gode nok, men jeg savner handling. Hvad med de marginaliserede børn og unge i folkeskolen. Er folkeskolen i stand til at rumme dem? I stedet for en masse ord så jeg hellere handling i forhold til mange tosprogedes problemer. I mandags var der bl.a. i […]

 • Jeg hader at gå i skole

  Overskriften til min artikel virker voldsom, men jeg tager denne overskrift fra mine mange års socialpædagogiske erfaringer med børn og unge, især med marginaliserede børn og unge, som har svært ved at finde deres ståsted i folkeskolen. De udtrykker deres afmagt med den overskrift, som jeg valgt at bruge i […]

 • Jeg vil ikke på universitetet

  Der er en dyb kløft i mellem højskolerne og de etniske minoriteter. Denne kløft er der bl.a., fordi højskole for gruppen er lig med universitet, da mange i gruppen i deres oprindelige hjemlande kun kender den form for højskoler, som netop er lig med universiteter. Derfor svarer en stor del […]

 • Tosprogede børn vil gerne spredes i skolerne

  Se foredrag og kurser om samarbejde med tosprogede børn og forældre På Politikens forside stod der i sidste uge “Plan om at sprede tosprogede børn til alle skoler i København”, og siden har emnet været debatteret. Der er mange holdninger og meninger om børns skolesituation og sociale integration. I dette […]

 • Nej til rene indvandrerskoler

  I sidste uge hørte jeg en tidlig morgen i radioen, at der i Vejle og den efterfølgende dag i Høje Tåstrup arbejdes på at oprette skoler kun for indvandrerbørn. Først var jeg ikke sikker på, at jeg havde hørt rigtigt, men som dagene gik forstod jeg på medierne, at den […]

 • Du respekterer os ikke

  Jeg bliver ofte spurgt – hovedsageligt af kvindelige lærere og andre kvindelige professionelle – om, hvad det er, der gør at etniske unge, især drenge ikke respekterer dem. De professionelle forklarer det ofte med, at det må have noget med deres kulturelle baggrund at gøre. Det mener jeg ikke det […]

 • Jeg – en af ofrene

  Overskriften til mit indlæg vil forhåbentlig virke tankevækkende på nogle af læserne. Jeg håber, at læserne vil give sig tid til at tænke over budskabet. I skoleregi har lærere og andre faggrupper siden midt i 70′erne haft kontakt med børn og unge med anden etnisk baggrund. Mødet mellem lærere og […]