Igangsætter, tovholder og proceskonsulent for en helhedsindsats i socialt udsatte boligområder

I 2008 har vi set en del vold, brandstiftelse og kriminalitet blandt børn og unge i alderen fra 10 år og opefter. Men det er muligt at forebygge kriminalitet blandt børn og unge under 18 år.

Kriminalitet blandt børn og unge
how will i ever

Jeg vil samarbejde med lokale og kommunale aktører for at forebygge grove handlinger blandt børn og unge samt sammen med lokale fagfolk, foreninger og frivillige arbejde for at få disse børn og unge på rette vej.Jeg vil medvirke både som tovholder, igangsætter og proceskonsulent, og jeg er villig til sammen med de lokale at udarbejde den nødvendige handleplan for dem, der skal opsøge forældre, børn og unge.

I forhold til fagfolk og frivillige vil jeg virke som supervisor.

Forebyggelsesstrategien er:

  • Møde med kommunale forvaltninger, fx social- og skoleforvaltning, og deres medarbejdere i lokalmiljøet. Her kan fx repræsentanter for skoler, klubber og andre fagfolk samt lokale boligbestyrelser og andre interessenter mødes med henblik på at kortlægge overordnede og eksakte problemstillinger
  • På baggrund af denne præcisering af problemet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal finde helt præcist ud af, hvilke familier, børn og unge det handler om
  • I udvalget skal nogle af medlemmerne bestå af fagfolk, foreningsrepræsentanter eller SSP, der skal kontakte disse børns og unges forældre for at dele, hvad de ved om deres børns og unges uhensigtsmæssige handlinger og høre forældrenes løsningsforslag
  • Inden for kort tid udarbejdes en plan for, hvem der gør hvad i forhold til disse børn og unge. Her skal forældrene have deres ansvar, fx efter skolen eller i fritiden
  • At finde en lettilgængelig kommunikationsform mellem aktørerne, der er tæt på børn og unge. I det øjeblik der sker noget omkring de unge, skal alle omkring dem vide det og handle på det
  • Udviklingsmuligheder for forældre, fagfolk og frivillige, fx i form af oplæg til forældrene om hvad der får børn og unge til at vælge kriminelle eller grove handlinger. Desuden supervision i forhold til fagfolk og frivillige

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Forebyggelse af kriminalitet i socialt boligbyggeri