Min vision

At inspirere til tro, håb og handling for en fremtid med et respektfuldt og ligeværdigt samspil mellem forskellige grupper i samfundet.

Mit mål

Mit pædagogiske og terapeutiske arbejde har som formål, at familier, børn og unge bliver handlingskompetente i deres egen livssituation.

Det er mit mål

 • At det enkelte menneske bliver i stand til at tage ansvar og ejerskab i sin tilværelse
 • At bidrage til at skabe tro og håb for fremtiden for det enkelte menneske
 • At familier bliver modtagelige for myndighedernes støtte
 • At myndighederne udvikler deres bevidsthed om at inddrage forældrene i, hvad der skal ske i deres familie
 • At inspirere til nytænkning og handling i forhold til pædagogiske metoder og social integration
 • At inspirere til at professionelle fokuserer på menneskelige ressourcer og anerkendende tænkning og metoder
 • At være med til at videreudvikle professionelles personlige og faglige kompetencer
 • At bidrage til at forskellige grupper i samfundet udvikler flere kulturelle kompetencer

Mine værdier

Min konsulentvirksomheds grundværdi er, at mennesket er unikt i sit væsen. Det enkelte menneske, den enkelte gruppe og den enkelte familie rummer ressourcer.

Jeg står for:
 • Åbenhed
 • Engagement
 • Anerkendelse
 • Dialog
 • Kvalitet

Jeg ønsker at være kendt for

 • Nærvær
 • Etisk ansvarlighed
 • Social ansvarlighed
 • Faglighed og personligt engagement
 • At være provokerende og igangsættende
 • At skabe resultater

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser