Visioner, mål og værdier

Anerkendelse, engagement og dialog skaber resultater

Min vision

At inspirere til tro, håb og handling for en fremtid med et respektfuldt og ligeværdigt samspil mellem forskellige grupper i samfundet.

Mit mål

Mit pædagogiske og terapeutiske arbejde har som formål, at familier, børn og unge bliver handlingskompetente i deres egen livssituation.

Det er mit mål

 • at det enkelte menneske bliver i stand til at tage ansvar og ejerskab i sin tilværelse
 • at bidrage til at skabe tro og håb for fremtiden for det enkelte menneske
 • at familier bliver modtagelige for myndighedernes støtte
 • at myndighederne udvikler deres bevidsthed om at inddrage forældrene i, hvad der skal ske i deres familie
 • at inspirere til nytænkning og handling i forhold til pædagogiske metoder og social integration
 • at inspirere til at professionelle fokuserer på menneskelige ressourcer og anerkendende tænkning og metoder
 • at være med til at videreudvikle professionelles personlige og faglige kompetencer
 • at bidrage til at forskellige grupper i samfundet udvikler flere kulturelle kompetencer

Mine værdier

Min konsulentvirksomheds grundværdi er, at mennesket er unikt i sit væsen. Det enkelte menneske, den enkelte gruppe og den enkelte familie rummer ressourcer. Jeg står for:
 • Åbenhed

 • Engagement

 • Anerkendelse

 • Dialog

 • Kvalitet

Jeg ønsker at være kendt for

  • Nærvær
  • Etisk ansvarlighed
  • Social ansvarlighed
  • Faglighed og personligt engagement
  • At være provokerende og igangsættende
  • At skabe resultater

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.
Se mere under YDELSER