Om min baggrund

Min baggrund
Ahmet Demir . Foredragsholder

Jeg er tyrkisk kurder og opvokset i en landsby i Tyrkiet. Jeg har 7 søskende og har selv to voksne sønner. Jeg er dansk statsborger og har boet i Danmark siden 1980. Jeg er bl.a. uddannet Cand. Pæd. og familieterapeut.

Om mine erfaringer

Mine erfaringer med pædagogisk og terapeutisk arbejde med socialt udstødte grupper og unge mønsterbrydere rækker tilbage til 1983.
Fra 1992 – 2008 har jeg været leder af et socialpædagogisk tilbud for børn og unge fra 12 – 23 år.

Desuden har jeg i en årrække fungeret som konsulent, supervisor, underviser og kursus- og foredragsholder for bl.a. institutioner, kommuner og andre myndigheder.

Endvidere er jeg aktiv debattør i såvel skrevne som elektroniske medier, ligesom jeg har udgivet bogen ”De forbandede unge” og er medforfatter på flere andre publikationer.

Fra 01/10/2008 er jeg selvstændig socialkonsulent på fuld tid.

Uddannelser

 • 1-årig supervisionsuddannelse på Professionshøjskolen Metropol, 2010 – 2011
 • 1-årig efteruddannelse i eksistentiel/filosofisk psykoterapi på Psykoterapeutisk Institut, 2009 – 2010
 • Lederkursus i anerkendende kultur, Hvidovre Kommune 2008
 • Familieterapeut på Kempler Institutet, 1995 – 1998
 • Cand. Pæd. på DLH, 1991 – 1998
 • Lederuddannelse, Hvidovre Kommunes, 1996
 • Voksenpædagogik på KUA, RUC og DLH, 1991 – 1993
 • Linjestudium i pædagogik på Folkeuniversitetet, 1988 – 1991
 • Klubvejleder, 1987 – 1988
 • Socialpædagogisk grundkursus på Folkeuniversitet, 1986
 • Klubpædagog, 1986 – 1988
 • Specialkursus for herboende undervisende udlændinge, 1984 – 1985
 • Voksenpædagogisk grundkursus I – II, 1984 – 1985
 • Studentereksamen i Tyrkiet, 1979

Erhvervserfaring

 • 01/10/2008: Selvstændig socialkonsulent
 • 1989 – 2008: Leder af Blæksprutten, et socialpædagogisk tilbud i Hvidovre kommune
 • Fra 1989: Underviser og gæstelærer på forskellige læreranstalter, bl.a. Danmarks pædagogiske Universitet
 • Fra 1985: Foredragsholder, superviser og personaletræner.
 • 1985 – 1989: Tolk
 • 1985 – 1989: Aftenskolelærer, underviste i dansk og tyrkisk
 • 1987 – 1989: Pædagog i en fritids- og ungdomsklub i Brøndby Strand
 • 1984 – 1987: Var med til starte en byggelegeplads i Avedøre Stationsby og var opsøgende medarbejder, blandt andet for at synliggøre institutionernes pædagogiske tilbud til etniske familier, 20 timer om ugen
 • 1983 – 1984: Støttepædagog for et etnisk barn, 15 timer om ugen
 • 1981 – 1982: Metalarbejder på en metalfabrik i Herlev
 • 1980 – 1981: Ufaglært metalarbejder på fabrik i Hvidovre

Publikationer

 • “Hjertet på rette sted – Socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle”. Af Ahmet Demir og Hanne Merete Pedersen 2009
 • “De forbandede unge” Af Ahmet Demir. Om konfrontationspædagogik. Udgivet af forlaget systime i maj 2001

Medforfatterskab

 • “Hvis er barnet” – En antologi om opdragelse. Redigeret af Spæt Henriksen og Annette Daugaard Bentzen, Forlaget Børn & Unge 2002
 • Artikelhæfte: “Samvær – selvværd – ligeværd” – Integration i ungdomsklubben. Udgivet af US – centret 2002
 • “Stemmer” – Essay: Integration, kultur, vold, ungdom. Redigeret af Torben Svendrup. Udgivet af Ind-Sam 1998
 • Videofilmen “Mønsterbrydere og de professionelle” (1996)

Baggrunds- og udviklingsgrupper

 • 2002: Deltager i baggrundspanelet for kampagnen ‘Brug for alle unge’ i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
 • 2001 – 2002: Med i Etnisk Tænketank Forum i LO
 • 2001- 2002: Med i Dialog- og ide forum i regeringens udrykningshold

Tillids- og bestyrelsesposter

 • 1987 – 2001: Kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre. Liste T, Tværpolitisk liste
 • 1988 – 1991: Repræsentant for BUPL og LDK i LOs indvandrerudvalg
 • 1987 – 1990: Medlem i BUPLs centrale pædagogiske udvalg
 • 1985 – 1989: Medlem i BUPLs afdelingsbestyrelse
 • 1985 – 1987: Medlem i afdelingsbestyrelsen i Avedøre Stationsby med interesse i at byge bro mellem danske og etniske beboere

Interesser

Faglitteratur, faglige udviklingsforummer, pædagogiske metoder, politik – især på det sociale og kulturelle område, og mest omkring, hvordan vi kan skabe plads til de dårligt socialt, økonomisk og uddannelsesmæssigt stillede familier, børn og unge i samfundet.

Erhvervserfaring

 • 01/10/2008: Selvstændig socialkonsulent
 • 1989 – 2008: Leder af Blæksprutten, et socialpædagogisk tilbud i Hvidovre kommune
 • Fra 1989: Underviser og gæstelærer på forskellige læreranstalter, bl.a. Danmarks pædagogiske Universitet
 • Fra 1985: Foredragsholder, superviser og personaletræner.
 • 1985 – 1989: Tolk
 • 1985 – 1989: Aftenskolelærer, underviste i dansk og tyrkisk
 • 1987 – 1989: Pædagog i en fritids- og ungdomsklub i Brøndby Strand
 • 1984 – 1987: Var med til starte en byggelegeplads i Avedøre Stationsby og var opsøgende medarbejder, blandt andet for at synliggøre institutionernes pædagogiske tilbud til etniske familier, 20 timer om ugen
 • 1983 – 1984: Støttepædagog for et etnisk barn, 15 timer om ugen
 • 1981 – 1982: Metalarbejder på en metalfabrik i Herlev
 • 1980 – 1981: Ufaglært metalarbejder på fabrik i Hvidovre

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser