Mit samarbejde med kommunale børn og familie-afdelinger og socialcentre begynder med en konkret sag. De kommunale myndigheder har foretaget en § 20-undersøgelse og har ud fra undersøgelsen formuleret konkrete mål for arbejdet med familien.

Familiens rådgiver indleder med en forespørgsel om et samarbejde om en konkret familiesag, som kræver en samarbejdspartner med min erfaring med pædagogik og familiebehandling.

I mit arbejde fokuserer jeg på den konkrete handleplan og derudover på en helhedstænkning. Jeg gør meget for, at familien kender de forskellige fagfolk, der arbejder med dem, jeg deltager i møder med eller uden familien for at finde løsninger til at støtte bedst muligt. Jeg bygger bro mellem familien og de forskellige faggrupper, som ses på billedet.

Læs mere om min metode Læs mere

at-sammen-arbejde-med-mig

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser