Fra denne side har du bl.a. adgang til mine artikler og indlæg samt uddrag og beskrivelse af mine bøger “De forbandede unge” og “Hjertet på rette sted – om socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle”, som jeg har skrevet sammen med Hanne Merete Pedersen.

Bemærk i øvrigt, at der findes en oversigt over mine afhandlinger, som du har mulighed for at bestille samt en oversigt over medforfatterskab.

Ahmet Demirs Bøger

Om artikler og indlæg

Du finder i oversigten herover et bredt udvalg af artikler og indlæg, som jeg gennem årene har publiceret i dagspressen og fagblade. De emner, jeg har debatteret, er bl.a.:

  • Sårbarhed og selvskadende adfærd belyst fra et multikulturelt perspektiv
  • Æresdrab, tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber
  • Ungdomskriminalitet, bander og gadevold
  • Forældresamarbejde i pædagogiske institutioner, på skoler og i foreninger
  • Integration og inklusion af børn, unge og familier
  • Gruppevoldtægt og problematikken heromkring
  • Hvorvidt etniske gruppers socialintegration er kulturelt betinget
  • Genopdragelse af unge og om, hvorvidt de skal sendes til oprindelseslandet
  • Mødet mellem professionelle og marginaliserede og udsatte børn og unge
  • Konfrontationsmetoder og erfaringer med konfliktmægling omkring mødet mellem offer og gerningsmand

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser
Hjem Presse Publikationer
Se mine YDELSER