Publikationer

Her kan du se mine udgivelser og artikler fra forskellige aviser og fagblade.

Fra denne side har du bl.a. adgang til mine artikler og indlæg samt uddrag og beskrivelse af mine bøger “De forbandede unge” og “Hjertet på rette sted – om socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle”, som jeg har skrevet sammen med Hanne Merete Pedersen.

Bemærk i øvrigt, at der findes en oversigt over mine afhandlinger, som du har mulighed for at bestille samt en oversigt over medforfatterskab.

Ahmet Demirs Bøger

Om artikler og indlæg

Du finder i oversigten herover et bredt udvalg af artikler og indlæg, som jeg gennem årene har publiceret i dagspressen og fagblade. De emner, jeg har debatteret, er bl.a.:

  • Sårbarhed og selvskadende adfærd belyst fra et multikulturelt perspektiv
  • Æresdrab, tvangsægteskaber og arrangerede ægteskaber
  • Ungdomskriminalitet, bander og gadevold
  • Forældresamarbejde i pædagogiske institutioner, på skoler og i foreninger
  • Integration og inklusion af børn, unge og familier
  • Gruppevoldtægt og problematikken heromkring
  • Hvorvidt etniske gruppers socialintegration er kulturelt betinget
  • Genopdragelse af unge og om, hvorvidt de skal sendes til oprindelseslandet
  • Mødet mellem professionelle og marginaliserede og udsatte børn og unge
  • Konfrontationsmetoder og erfaringer med konfliktmægling omkring mødet mellem offer og gerningsmand

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.
Se mere under YDELSER