1. Har du indsigt i familiens erfaringsbaggrund?

Har du indsigt i familiens erfaringsbaggrund?

Illustration af fx danske fagfolk med spørgsmålstegn. De står foran deres institution over for en person eller gruppe fra etniske minoriteter. Fagfolkene tænker bl.a. på følgende spørgsmål:

 • Indsigt i familiens baggrund.
 • Børneopdragelse
 • Familiens syn på og forventning til institutionen.

2 Er forventningerne til samarbejdets formål, indhold og form tydeligt defineret?

 • Illustration af fx danske fagfolk i dialog med en familie om institutionen, evt. med følgende tekster:
 • Institutionens formål.
 • Pædagogik.
 • Værdier.

3. Inviterer samarbejdet til dialog?

Illustration af fx danske fagfolk i dialog med en familie, hvor de er enige om og evt. giver hinanden hånd på disse forhold:

 • Tillid mellem familie og fagfolk.
 • Respekt for det enkelte barns kulturelle, religiøse og sociale baggrund.

4. Har forældrene mulighed for at bidrage til samarbejdet på lige fod med etnisk danske forældre?

Illustration af fx institutionens personale samt danske og minoritetsforældre i dialog om følgende:

 • Pædagogiske mål, værdier, visioner og principper for samarbejdet med forældre fra etniske minoriteter.

 

 

 

5. Er der på ledelsesplan formuleret tydelige fælles retningslinjer for forældresamarbejde med fokus på etniske minoritetsfamilier?

Illustration af den pædagogiske institutions ledelse og medarbejdere i dialog med hinanden, der giver hinanden hånd på følgende i forhold til minoritetsfamilier i deres institution:

 • Etnisk ligestilling som værdi.
 • Ressourcesyn på forældrene i stedet for mangelsyn.
 • Viden og erfaringsdeling blandt personalet for at opkvalificere medarbejdernes interkulturelle kompetencer.

 

[/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [/row_inner]

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser