Etniske familiers syn på terapeutisk behandling

Psykolog og terapi er ikke udbredt blandt etniske grupper. Foredrag for fagfolk, der har svært ved at motivere etniske grupper til at bruge psykologer og terapeutisk behandling. Du får inspiration til, hvordan du kan motivere grupperne.

Behandlingstilbud og traditioner i etniske familier

I det moderne samfund er familierollen i stor udstrækning blevet erstattet af nogle offentlige institutioner, fx psykologiske og terapeutiske behandlingsinstitutioner. Etniske familier, især grupper fra landdistrikter, har tradition for at løse familieproblemer inden for familiens rammer.

I foredraget vil jeg komme ind på:

  • Det moderne danske samfunds påvirkning på etniske familier
  • Hvilke konsekvenser har det moderne samfund for familien?
  • Er familien i stand til at håndtere deres familieproblemer?
  • Hvad gør familien med familieproblemer, som kræver psykologisk og terapeutisk behandling?
  • Familiens syn på psykologisk og terapeutisk behandling.

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer

Book et Foredrag