Fleksibilitet ift. mine kompetencer og ydelser som familiekonsulent gør det muligt for mig konsekvent at tage afsæt i det enkelte barns, den enkelte unges og den enkelte families aktuelle behov, deres vanskeligheder og deres ressourcer.

Min arbejdsstil er uortodoks, opsøgende og vedholdende.

Dette har erfaringsmæssigt stor betydning for forebyggelse af anbringelser og muligheden for at støtte og fastholde den unge i sit lokale miljø og nære netværk.

Mange sager, hvor min konsulentbistand som familiekonsulent efterspørges, tager deres udgangspunkt i et behov for en udredning eller afklaring af fremtidige handlemuligheder og/eller i et behov for konfliktmægling i en familie, hvor den interne kommunikation har udviklet sig til at blive voldelig.

Se også muligheden for at bruge mig som brobygger mellem borgerne og professionelle i sager, hvor samarbejdet er gået i hårdknude, for eksempel somkontaktperson for unge.
Her går jeg direkte ind i sagen, samtidig med at jeg giver supervision til de professionelle.

Jeg arbejder med børn, unge og familier med både dansk og etnisk minoritetsbaggrund.

Eksempler på sagstyper hvor kommuner bruger mine konsulentydelser:

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konsulentbistand til kommuner