Over 30 års arbejde med udsatte familier, børn og unge, forskellige foredrag, personalesupervisering og min private praksis som familieterapeut, rådgiver og vejleder har givet mig erfaring til at udføre kompliceret familiebehandlingsarbejde.

Disse erfaringer bruger jeg både i mit familieterapeutiske arbejde og til videreformidling i forbindelse med foredrag, som jeg holder for bl.a. pædagogisk personale.

Mine mange års erfaring med foredrag og undervisning har været med til, at jeg nu kan formidle mine forskellige foredrag på en måde, der er interessant for deltagerne og får dem til at reflektere over deres daglige pædagogik og uddannelsesarbejde.

Jeg superviserer ledere og medarbejdere individuelt eller i grupper, og i komplekse personalesager, der er gået i hårdknude, kan jeg via min personlige stil samt mine mange års erfaring få supervisenterne til at tage hånd om den knude eller de temaer, det har været svært at løse på en konstruktiv måde.

Via mine private terapeutiske ydelser har jeg behandlet mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og alder. De har været ramt af personlige kriser, smerter i livet eller problemer i familien og er af flere grunde endt i en krisesituation, hvor de har mistet troen og håbet på, at de kan magte den krise, de står overfor. Med min omsorg, aktivitet og brændende interesse for hvert enkelt menneskes historie er jeg med mit autentiske nærvær med til at give dem modet og energien tilbage, så de kan ændre på de ting, de slås med.

Min konflikthåndteringsydelse bliver brugt af både myndigheder, individer og familier. Kendetegnet ved konflikthåndtering er tillid til konfliktpartneren, og mit helhjertede engagement og fastholdelse af fokus får parterne til at turde selv at tage fat på de konflikter, som har været svære for dem. Selv om det kan virke uoverskueligt og ubehageligt for parterne at gå i gang, får min fastholdelse mange til efterhånden at gøre det, og det ender med, at den hårde konflikt løses. Parterne tilegner sig desuden viden om, hvordan de kan forebygge konflikter.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser