Indledning

I mit foredrag vil jeg via dialog med jer forsøge at belyse de udfordringer, I møder med anbragte børn. Jeg vil forsøge at give fagligt input, I som faggruppe kan reflektere over, skabe fælles bevidsthed omkring disse børn og videreudvikle jeres pædagogiske arbejde ud fra de anbragte børns behov.

Mit foredrag har fokus på anbragte børn.

Hvad har børnene oplevet hjemme hos deres familie/forældre, inden de blev anbragt?

 • Forældrene har manglet interesse for børnene.
 • Forældrene har manglet tid til/ikke magtet at være nærværende.
 • Forældrenes kontakt er sket gennem hård, dikterende, kommanderende kommunikation.
 • Forældrenes kommunikation har bygget bl.a. på trusler og afstraffelse.
 • Forældrene har manglet empati for børnene.
 • Forældrene har manglet viden om og forståelse for børns behov og forventninger.
 • Forældrene har manglet psykisk overskud.
 • Forældrene har ofte været aggressive og vrede indbyrdes eller over for børnene.
 • Forældrene har udøvet fysisk og/eller psykisk vold mod børnene.

Børns reaktion på vold og undertrykkelse fra forældrene

 • Børnene er præget af angst og frygt, når de er sammen med deres forældre.
 • Børnene er præget af utryghed og usikkerhed for, hvad forældrene kan finde på at gøre mod dem.
 • Børnene undertrykker deres behov for fx at lege, spise, sove, gåture, passende tøj osv.
 • Børnene har svært ved at koncentrere sig i relation til jævnaldrende eller voksne.
 • Børnene ser andre voksne som trusler, der vil gøre dem ondt, og har bl.a. derfor svært ved at oparbejde tillid og relationer.

Børns reaktioner på fysisk og psykisk vold

 • Børnene sover uroligt og har mareridt.
 • Børnene kan virke trætte og afkræftede.
 • Børnene har svært ved at sætte ord på deres tanker og følelser.
 • Børnene har svært ved at fungere i rammer og strukturer.
 • Børnene ved ikke, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Børnene har et fattigt, dvs. unuanceret sprog, fx har de svært ved at kommunikere med jævnaldrende eller voksne.
 • Børnene kan ofte virke vrede.

Børns behov og forventninger til fagfolk

 • Børn har behov for trygge rammer.
 • Børn har behov for stabile voksne.
 • Børn har behov for, at voksne lytter til dem og viser ægte omsorg.
 • Børn har behov for at være sig selv uden at blive set som forkert af de voksne.
 • Børn har behov for forudsigelighed.
 • Børn har behov for stimulation på det sproglige, følelsesmæssige og sociale område.
 • Børn har brug for støtte til at fungere i social kontekst.

Foredragets form

Dialog mellem mig og deltagerne. Jeg forventer aktive deltagere, der gerne bringer de udfordringer op, som de oplever i det daglige arbejde med anbragte børn, så vi sammen kan reflektere over dem og finde en ny tilgang, der passer jer og jeres institution.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Arbejde med tvangsanbragte børn med anden etnisk baggrund end dansk