Foredrag, undervisning for imamer med kontakt til børn, unge og deres familier. På dette foredrag får du/I indsigt i virkeligheden uden for moskeerne. Min viden og erfaring bygger på 30 års arbejde med familier, børn og unge og deres inklusion.

Ahmet Demir
Dialog med deltagerne

Disposition

Imamens ansvar

Imam . Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
  • Er det ansvarligt og medmenneskeligt at optræde med det kvinde- og børnesyn som imamerne i fx TV2-udsendelserne og andre medier?
  • Samfundets ansvar i relation til børn og unge og dets betydning for unges udvikling af ekstreme holdninger. Kan imamer have på deres samvittighed, at de i kontakt med unge eller via religiøse prædikener radikaliserer unge, som måske tager til krigszoner, hvor de mister livet og/eller efterlader varig sorg hos familien?

Indsigt i og udviklingstendenser hos muslimske familier

 • Forældrenes interne roller og disses konsekvenser for familien.
 • Mandens ansvar for sine børn.
 • Familiemedlemmernes manglende håb.

Voldens konsekvenser for børn og kvinder

Undervisningen i Islam.Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
Undervisningen i Islam. Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
 • Børns og unges reaktion på fysisk og psykisk vold.
 • Børns og unges motivation og læring.
 • Børns og unges trivsel og mistrivsel i familie og samfund.
 • Børns og unges syn på sig selv og omverdenen.

Indsigt i udsatte børn, unge og familier

• Udfordringer.
• Behov.
• Forventninger til imamerne.

Opdragelse

 • Forskelle mellem opdragelsen i danske institutioner og muslimske familier.
 • Gruppearbejde, hvordan ser I på opdragelsesforskelle, og hvordan medvirker I til at opdrage børn og unge til at blive globale samfundsborgere med vægt på bl.a. på:
  • Respekt for medmenneskelighed uanset etnicitet.
  • Åbne og kritisk tænkende børn og unge i forhold til sig selv og egne kulturelle rødder.
  • Udvikling til selvstændige individer.
  • Tilegnelse af nødvendige personlige, sociale og kulturelle kompetencer til et multikulturelt samfund.

Pædagogik

 • Værdigrundlag for pædagogikken.
 • Definitioner af pædagogikken.
 • Pædagogisk metode.

Inklusion

Viderebringe islam til børnene. Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
Photo Credit: positronicxy24 via Compfight cc
 • Hvad er inklusion og forudsætninger for inklusion.
 • Hvad gør du som imam i din moske for at medvirke til børns og unges inklusion?
 • Radikalt religiøse og nationalistiske prædikeners konsekvenser for børns og unges trivsel i samfundet og for deres inklusion.

 

Foredrag/undervisningsform

Med denne undervisning for imamer rettes opmærksomheden mod deres påvirkning af børn, unge og familier, her med fokus på at familierne er en ting i moskeernes religiøse kontekst, men at der også er en virkelighed hjemme hos dem selv, hvor deres børn mistrives.

Imamerne bringes til at reflektere over, at familier, børn og unge kan kæmpe med flere udfordringer, hvor deres kerneproblem ikke handler om religion, men om hvordan familien fungerer og har det sammen.

Jeg tager udgangspunkt i mange års arbejde med familier, børn og unge og illustrerer med konkrete cases, så deltagerne kan se, hvilke vilkår de har.

Jeg er konkret og direkte med mit budskab for at få imamerne til at reflektere over deres verbale og nonverbale udmeldinger til børn, unge og deres familier.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Uddannelse til imamer