Kultursammenstød mellem børn og forældre

Støtte i kultur- og generationskonflikter til begge parter.

Om mødet mellem mennesker med forskellig etnisk og kulturel baggrund

For mennesker, der arbejder med etniske børn, unge og familier og er blevet optaget af følgende emner:

  • Skyldes problemer mellem mennesker deres kultur?
  • Er kulturen den primære grund til konflikter, og skyldes disse og sammenstød mellem “etnisk og dansk kultur”?
  • Hvad er religionens rolle i menneskets sociale integration?
  • Hvilken betydning har opdragelse, sprog og familiemønster i etniske minoritetsfamilier for den sociale integration?

Læs også om:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer

Book et Foredrag