I parforhold er der uendeligt mange udfordringer. Ovenstående er blot nogle få. Min teoretiske, terapeutiske tilgang til parterapi er bl.a. inspireret af Irvin D. Yaloms eksistentielle fire grundvilkår i hans bog “Eksistentiel psykoterapi”.

Vi skal uundgåeligt dø

(Følgende er min egen beskrivelse. Også i de andre tre vilkår vil jeg skrive kort om mine egne tanker. I parterapi får parterne en stund til at tænke over at leve i nuet, og hvad det vil betyde for en selv at miste sin partner. Denne tanke kan give idéer eller inspiration og få parret til at mærke, at de må tage stilling til, hvordan de vil leve deres liv selv og som par.)

I afgørende stunder er vi alene

(I parterapi kan nogle par have en ide om at være symbiotiske. Det får mig til sammen med parret at forsøge at komme i kontakt med den enkeltes liv og følelsen af at være alene. Ud fra disse vilkår ser den enkelte på sit parforhold og justerer forventningen til sin partner.)

Livet er meningsløst

(Parterapi kan bl.a. få par til at indse, at vi mennesker kan møde og mærke dyb meningsløshed i vores liv, fx at miste sine kære ved skilsmisse, død osv. Det får parrene til at indse, at selv om de som par har dybe og kærlige følelser, kan de ikke undgå at opleve meningsløshed.)

Vi har frihed til at vælge

(Parterapiprocessen kan få parterne til eller minde dem om, at selv om der er følelser mellem parterne, kan den ene part opleve sin frihed begrænset. Det kan føre til kriser i parforholdet, fordi mennesket vil kæmpe for sin frihed og ikke konstant rette sig efter sin partner.)

Sammen kan parrene skabe rammer for den enkelte part og parret som helhed. Via disse rammer kan de på en respektfuld måde udtrykke deres følelser.

I parterapi vil jeg i terapiprocessen fokusere på at få den enkelte og parret til sammen at beskrive det, der fylder meget i deres sind, og få hver enkelt til at reflektere over egne og hinandens handlinger.

Jeg vil være målrettet, konkret og skarp, idet jeg på en direkte og omsorgsfuld måde forsøger at få parret til ikke kun at blive ved beskrivelsen.

På baggrund af beskrivelsen og processen vil jeg få parret til at finde frem til, hvad de vil stille op med deres forhold med hensyn til de temaer, som optager dem. De skal tage stilling til, hvor de er på vej hen, og om det giver mening at søge andre veje alene eller sammen.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser