Ahmet DemirOverordnede kendetegn ved mit arbejde

Jeg har stor glæde ved mit arbejde, som bærer præg af, at jeg i kombination med faglighed og professionalisme er nærværende, bruger min person og giver mig selv fuldt ud.

Hurtig handling og fleksibilitet er nøgleord i forbindelse med min arbejdsform. Således kombinerer jeg mine forskellige kompetencer og funktioner og involverer f.eks. hele familier i det omfang, det er hensigtsmæssigt.

Når en aftale er indgået med myndighederne, bliver der, så vidt det overhovedet er muligt, indenfor 24 timer etableret et møde med den unge og famlien.

Endvidere yder jeg løbende og akut støtte til f.eks. sagsbehandlere, plejefamilier, institutioner og skoler, og jeg kan altid kontaktes af den unge, familien og professionelle ud over vores faste aftaler; også i weekender, på helligdage og om natten.

For at skabe resultater er det af afgørende betydning, at barnet, den unge eller familien ved, at vi er der for dem.

Derudover kendetegnes mit arbejde ved at jeg

  • Som udgangspunkt skal have opgavens art og min funktion præcisere
  • Involverer alle relevante parter fra starten i alle forhold, der er væsentlige for løsningen
  • Følger helt tæt op på alle væsentlige begivenheder i sagens udvikling i form af hyppig skriftlig respons til samarbejdspartnere
  • Følger mit arbejde til dørs

Min arbejdsstil karakteriseres ved at jeg

Ahmet Demir. Min arbejdsstil karakteriseres ved at jeg
Ahmet Demir. Min arbejdsstil karakteriseres ved at jeg
  • Er konkret tænkende
  • Er handlingsorienteret
  • Er målrettet og resultatorienteret
  • Er direkte og tydelig men omsorgsfuld og anerkendende
  • Er konfronterende men på samme tid respektfuld
  • Bruger små metaforer og rollespil i mit arbejde med familier for at illustrere budskabet og lette forståelsen

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer