Introduktion til Relationskompetence I

Relationskompetence
Faggruppens personlige og faglige forudsætninger
 • Personligt psykisk overskud.
 • At være involverende, personlig og autentisk.
 • Bred indsigt i forskellige pædagogiske, sociologiske, psykologiske og terapeutiske begreber.
 • Kunne udvikle en passende metode ud fra indsigten i det enkelte menneske/gruppen og på baggrund af faglige teorier.

Pædagogik bygger på fire hjørnesten, som er

 • Oplevelse: Fagfolk skal have fælles oplevelser med den enkelte/gruppen.
 • Relation: Fælles oplevelser fører til relationer mellem fagfolk og den enkelte/gruppen.
 • Motivation: På baggrund af relationen kan fagpersonen arbejde med børns, unges og forældres motivation.
 • Konfrontation: Via relationen kan fagpersonen om nødvendigt være konfronterende over for børn, unge og forældre.

Konvolutten er lig med den enkelte familie eller et enkeltindivid Især udsatte grupper er fordomsfulde, mistroiske, utrygge og demotiverede, så for at åbne konvolutten mener jeg, fagfolk skal udføre deres pædagogiske behandlingsarbejde i denne rækkefølge:

Med pædagogisk handling mener jeg en konvolut med fire hjørneelementer:

 • Oplevelser.
 • Relation.
 • Motivation.
 • Konfrontation.

Relationskompetence II

Beskrivelse til relationskompetence.

Hvorfor forklare relationskompetence?:
God pædagogisk praksis handler langt fra kun om pædagogik og psykologi, men rigtig meget om professionel relation.

Den udsatte familie og deres børn skal kunne mærke, at fagfolk er oprigtig opmærksomme på dem og de skal mærke at fagfolk tager ansvar for rammer for deres udvikling.

En professionel relation mellem fagfolk og de udsatte er en forudsætning for et godt samarbejde og dermed udvikling.

Fagfolk skal være psykisk robust og have fuldstændig ”styr” på ”sit eget” for at kunne arbejde med udsatte familier. Fagfolk skal have ro på egen hjemmefront/bagland.

Hvad betyder det at fagfolk skal kunne holde hovedet koldt?:
Fagfolk møder udsatte familier som har oplevet rigtig mange forfærdelige ting; mistet familiemedlemmer i krigen, sorg, totur, ødelæggelser etc.

Her skal fagfolk kunne lytte uden selv at blive følelsesmæssigt påvirket (tage problemerne på sig).

Hvad betyder det at holde hjertet varmt?:
Medlemmerne i den udsatte familie skal kunne mærke ægte vilje og professionel hjertevarme for at udvikling kan skabes.

Alt for mange gange har de udsatte mødt fagfolk med en ”maske”. Dette kan forklares på den måde, at fagfolk smiler udadtil, men kroppen og ”det skjulte ansigt” (bagmasken) viser det modsatte.

 

Tegnet af Ulla Fenn, resiliens.dk

Fagfolks værktøjskasse:
Fagfolk har ingen fysiske værktøjer, men udelukkende kun sin personlighed som værktøj i arbejdet med de udsatte.

I fagfolks ”værktøjskasse” skal der bl.a. være følgende:

Teori: Teorien er en meget vigtig forudsætning. Det er vigtigt at kende til general pædagogik herunder børns udviklingstrin. Fagfolk skal have kendskab til normalområdet og ikke mindst kendskab til de udsatte familiers problemstillinger; krise, traume, sorg, psykisk sygdom etc.

Det er vigtigt at kunne koble teori med praksis. Bruge teori koblet med praksis på den måde, at det giver mening for de udsatte familier.

Evnen til at afstemme: Alle mennesker er forskellige og har forskellige behov og ønsker. Fagfolk skal kunne rumme/acceptere forskelligheder. Kun familien kender deres egne udfordringer og kun de kender deres eget liv.

Omsorg: Der er stor forskel på privat og professionel omsorg. Professionel omsorg udøves på den måde, at fagfolken lytter og udviser ægte tilstedeværen uden at blive påvirket eller tage problemerne på sig.

Fagfolks værktøjskasse:
Fagfolk har ingen fysiske værktøjer, men udelukkende kun sin personlighed som værktøj i arbejdet med de udsatte.

I fagfolks ”værktøjskasse” skal der bl.a. være følgende:

Teori: Teorien er en meget vigtig forudsætning. Det er vigtigt at kende til general pædagogik herunder børns udviklingstrin. Fagfolk skal have kendskab til normalområdet og ikke mindst kendskab til de udsatte familiers problemstillinger; krise, traume, sorg, psykisk sygdom etc.

Det er vigtigt at kunne koble teori med praksis. Bruge teori koblet med praksis på den måde, at det giver mening for de udsatte familier.

Evnen til at afstemme: Alle mennesker er forskellige og har forskellige behov og ønsker. Fagfolk skal kunne rumme/acceptere forskelligheder. Kun familien kender deres egne udfordringer og kun de kender deres eget liv.

Omsorg: Der er stor forskel på privat og professionel omsorg. Professionel omsorg udøves på den måde, at fagfolken lytter og udviser ægte tilstedeværen uden at blive påvirket eller tage problemerne på sig.

Evnen til at fremstå autentisk:
Udsatte familier har ikke brug for råd og vejledning som er ”pakket ind”, de har brug for at fagfolk er oprigtig ærlig også når budskabet ikke er rart at høre.

fagfolk skal turde sige det højt som andre tænker.

Stille relevante spøgsmål; være nysgerrig på de udsattes behov, ønsker og ikke mindst drømme.

Kunne mentalisere:
Fagfolk skal kunne forstå andres og egen adfærd ud fra de mentale tilstande der kan ligge bag. Mentale tilstande er blandt andet følelser, tanker, intentioner, ønsker, behov, antagelser mv.

Kunne understøtte behov:
Fagfolk skal kunne understøtte de udsattes behov også selvom behovene er meget forskellige fra egne behov.

Fagfolk skal være fordomsfri.

Være i besiddelse af viljestyrke:
At arbejde med udsatte familier kan være yders krævende. Dette fordi de kan være totur ramt og eller psykisk syge. Det kræver stor tålmodighed i forhold til at arbejde langsomt fremad. Tiden og udholdenhed er en vigtig faktor.

Tålmodighed og udholdenhed er en meget vigtige kompetencer.

Kunne inkludere i stedet for at ekskludere:
Fagfolk skal støtte og vejlede de udsatte i at udvikle sig inden for rammerne af det danske samfund, men med forståelse for deres kultur, særlige ønsker og behov og ikke mindst deres drømme.

Fagfolk skal støtte de udsatte i at udvikle fællesskaber.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser