I supervision er der nogle fundamentale ting, som skal være på plads, før den påbegyndes.

De vigtigste punkter er:

  • At medarbejderne i institutionen selv oplever et behov for supervision og har interesse i at udvikle sig
  • At ledelsen bakker op omkring medarbejderens ønske og ikke mindst nødvendigheden af et supervisionsforløb
  • At ledelse og medarbejdere har drøftet, hvorvidt ledelsen skal deltage i supervisionen

For at sikre en konstruktiv dialog mellem supervisor og medarbejdere og dermed et godt udbytte af supervisionen er,

følgende forhold nødvendige:

  •  At der tages udgangspunkt pædagogiske problemstillinger, som enten den enkelte medarbejder eller hele gruppen møder i deres dagligdag .
  • At medarbejderne, der modtager supervision, inden mødet med supervisor har forberedt nogle konkrete problemstillinger, som der ønskes supervision i, og at medarbejderne i fremlæggelsen af problemstillingerne forsøger at beskrive dem så konkret og præcist som muligt
  • At kemien er i orden mellem supervisor og medarbejdere, og at der udvikles et tillidsforhold
  • At man hurtigt tager fat, hvis der er væsentlige komplekse problemstillinger, og at supervisor er i stand til at inspirere og bidrage til at skabe trygge rammer for processen
  • At supervisor er villig til at give noget fra sig både teoretisk og praktisk og til at inddrage sine egne erfaringer

For mig handler supervision om, at der er dialog mellem fagkolleger, som har teoretiske og praktiske erfaringer med de emner, som den professionelle er optaget af, og at den professionelle har et ønske om nye faglige input og personlig udvikling i relation til sit arbejdsområde.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Supervision Forudsætninger for supervision