Mødet mellem danskere og etniske minoriteter
Mødet mellem danskere og etniske minoriteter

Mit foredrag sætter fokus på for alment menneskelige behov uanset individets kulturelle og religiøse baggrund.

Under følgende temaer opridser jeg lighederne mellem grupperne. 

Individets behov på det generelle plan

 • Anerkendes og værdsættes.
 • Have betydning.
 • Lykke – positive følelser og fornemmelser.
 • Have indflydelse.
 • Være til nytte.
 • Få andres accept af den man er.
 • Sympati og forståelse for andre.
 • Spillerum til personlig frihed og privatliv.
 • Kammerater, som vi kan tale med og dele vores interesser med.
 • Stimulering.

Forældres forhold til deres børn

 • Føler kærlighed og omsorg for deres børn
 • Ønsker sunde børn.
 • Ønsker udviklende rammer i både hjem og samfund, så deres børn udvikler sig positivt.
 • Ønsker børnene en bedre fremtid, fx med en uddannelse.
 • Ønsker bedre småbørnsinstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner.
 • Ønsker kompetente og omsorgsfulde børn.
 • Ønsker sociale børn, der fungerer i forskellige sociale og kulturelle miljøer.
 • Ønsker velfungerende børn, som ikke på nogen måde belaster andre mennesker.

Børn og unges behov

 • Blive set – nærhed fra voksne, mærke omsorg og engagement samt tydelighed.
 • Rollemodel – ideal – forbillede
 • Tro på og håb for fremtiden.
 • Klare og engagerede voksenholdninger, så man kan skabe sin egen identitet og vælge personlige værdier.
 • Selvbevidsthed.
 • Tillid og tryghed.
 • Dialog, accept og respekt.
 • Sociale kompetencer.
 • Blive set subjektivt.
 • Status.

Konsekvenser for manglende opmærksomhed på ligheder

 • Synet på andre kulturer bygges på overfladisk kendskab og simpel uvidenhed om hinanden.
 • Snæversynet mod kulturer/grupper fastholdes og fører til et anspændt forhold.
 • Diskrimination både blandt voksne og børn.
 • Man lever i parallelle samfund.
 • Man ser hinanden som trusler.

Fokus på ligheder mellem grupper og betydningen for individets trivsel

 •  Åbner ens horisont.
 • Giver indsigt og får individet til at reflektere over menneskers lighedspunkter.
 • Selv om vi har lighedspunkter, kan vi reagere på forskellig måde, selv om vi har samme kulturelle baggrund.
 • Vores ligheder er med til at udvikle et fællesskab med plads til alle.
 • Gennem vores lighedspunkter udvikler vi os som personer via input fra andre kulturer.
 • Vores lighedspunkter kan sætte en udviklingsproces i gang hos individet.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Ligheder mellem danske og etniske grupper med muslimsk baggrund