Der har altid eksisteret konflikter mellem mennesker, og de er dynamiske for menneskers udvikling. Men hvis konflikter forekommer i en lang periode af ens liv, vil de virke lammende og destruktive og komme til udtryk i f.eks. manglende motivation for samarbejde.

Jeg har ikke nogen færdige løsninger på konflikter mellem mennesker, men jeg er af den overbevisning, at konflikter indeholder løsninger i sig selv. I konfliktmægling er et væsentligt mål, at parterne sammen finder frem til disse.

Jeg kan tilbyde at afdække konfliktens karakter og ud fra mine observationer og drøftelser med jer komme med et bud på, hvad jeg kan gøre. Min rolle i konfliktmægling er primært at få de involverede parter til at møde hinanden. Her er jeg så “tovholder” i processen, hvor parterne selv arbejder på at finde en løsning på deres konflikt. Læs om forudsætninger for konfliktmægling

Konfliktmægling i familier kombineres ofte med udredninger og afklaring af fremtidige handlemuligheder.

Læs om sager der vedrører tvangsægteskab her.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Konfliktmægling