Mine erfaringer indenfor det pædagogiske og terapeutiske felt, bygger på lang uddannelse og 30 års arbejde med udsatte familier, børn og unge. Min tyrkisk-kurdiske baggrund giver mig indgående kendskab til etniske unges udfordringer i Danmark.

Foredragsholder
Foredragsholder

I næsten 20 år har jeg ledet et socialpædagogisk tilbud for børn og unge. I 2008 startede jeg som selvstændig socialkonsulent og fungerer nu som konsulent, superviser, underviser og kursus- og foredragsholder for bl.a. institutioner, kommuner, og andre myndigheder. Jeg er mobil og fleksibel og reagerer hurtigt på henvendelser. I min private praksis møder jeg klienter alle ugens dage, også i aftentimerne. Jeg kommer også gerne til jer, hvis I ønsker det.

Jeg er aktiv debattør i medier og på blog. For nyligt udgav jeg bogen “Hjertet på rette sted – Socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle” sammen med Hanne Merete Pedersen. Endvidere er jeg medforfatter på en række udgivelser.

Målet med mit arbejde er at skabe bedre vilkår for det enkelte menneske og for fællesskabet. Min tilgang er dialogisk og inddragende. Min arbejdsform er direkte og handlingsorienteret. Jeg udfordrer den enkelte til at bidrage, og er anerkendende, visionær og humoristisk. Løsninger findes sammen med familien, dennes netværk af fx institutioner, arbejdsplads og evt. andre professionelle. Myndighederne inddrages, når det er nødvendigt.

Jeg søger at bygge bro mellem mennesker uanset sociale, kulturelle og etniske tilhørsforhold. Jeg ser forskellighed som en udfordring og en styrke.

Jeg er tyrkisk kurder og opvokset i en landsby i Tyrkiet. I 1968 rejste min far til Danmark for at arbejde og forsørge sin familie. Jeg har 7 søskende og har selv to sønner på 29 og 27 år. Jeg er dansk statsborger og har boet i Danmark siden 1980.

Kompetenceudvikling

På baggrund af 25 års erfaring med bl.a. marginaliseringstruede og udsatte børn, unge og familier med såvel dansk som anden etnisk baggrund tilbyder jeg supervision, foredrag og kurser samt personaleudvikling for professionelle og frivillige, der arbejder inden for området.

Fx pædagogiske institutioner, humanitære og faglige organisationer og foreninger, ansatte inden for boligsocialt arbejde og frivillige.

Konsulentbistand til kommuner

Jeg tilbyder konsulentbistand i komplekse børne-, unge- og familiesager i form af bl.a. familierådgivning, støtte- kontaktpersonsordninger og konfliktmægling.
I disse sager har jeg ofte en koordinerende og støttende rolle i forhold til forskellige aktører som skoler, institutioner og forvaltninger, og de kombineres ofte med udredning og afklaring.

Du/I er velkomne til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser