Foredrag om arbejdet med etniske ældre

I samfundsdebatten fokuseres på etniske børn og unges sociale integration, arbejdsmarked og uddannelse, mens de etniske ældre ikke bliver prioriteret højt.

Men stadig flere ældre har en anden etnisk baggrund end dansk. Det er typisk den gruppe indvandrere, der kom til landet i slutningen af 1960’erne, der nu er blevet pleje- og omsorgskrævende. Gruppen har ofte selv en opfattelse af, at deres egen familie skal tage hånd om deres alderdom, men udviklingen viser noget andet.

Denne udvikling skaber nye udfordringer for ældresektoren i f.eks. hjemmeplejen og på plejecentre, og medarbejderne har brug for kompetencer til at forstå de etniske ældre på tværs af kultur og sprog.

Foredraget tilrettelægges i samarbejde med jer og er for både studerende og uddannet plejepersonale.

Det kan indeholde følgende hovedemner:

  • Er familien i stand til at tage vare på deres ældre?
  • Er vores ældresektor og institutionerne parat til at tage imod etniske ældre?
  • Forventninger til plejehjem og andre institutioner, der skal rumme og arbejde med denne gruppe
  • Kulturforståelse og værktøjer til interkulturel kommunikation med de etniske brugere

Læs her uddrag af artiklen “Hjemmeplejen bryder kultur- og sprogbarierer” om kompetenceudvikling i mødet med etniske ældre. Et projekt på Sosu-Syd

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Etniske borgere på plejehjem og i hjemmeplejen