Ahmet Demir er en meget engageret oplægsholder, der har en betydelig viden om og praktisk erfaring med socialt udsatte nydanske børn og unge. Han er en god formidler, der fremlægger sine budskaber med stor humor.

 — Chefkonsulent Henrik Torp Andersen, Integrationsministeriet

Vi havde fornøjelsen, af at have besøg foredragsholder Ahmet Demir

Foredragsholder, Ahmet Demir
Foredragsholder, Ahmet Demir

“Vi havde fornøjelsen, af at have besøg af Cand.pæd., eksam. eksistentiel psykoterapeut og foredragsholder, Ahmet Demir, som med udgangspunkt i børns mistrivsel, berørte flere tematikker, som tydeligt skabte en dialog blandt de deltagende.
Ahmet formår gennem sin imødekommenhed, at skabe et trygt rum for de deltagende, hvilket naturligt giver plads til at inddrage spørgsmål og erfaring fra deltagernes eget liv “.

Line Bo Steenberg

Social Balance, Høje Gladsaxe
Center for Politik, Styring og Udvikling
Høje Gladsaxe Torv 2
2860 Søborg

gladsaxe.dk
Mail: libost@gladsaxe.dk

 

Følgende reference er skrevet af Emil Baysal, som er medejer af Center for Udvikling og Bæredygtige Indsatser, hvor jeg holdt foredrag den fredag den 15.9.2023.

Ahmet er en meget tilgængelig mand, trods sin travlhed. Han fremstår meget professionel og effektiv i kommunikation, hvorfor det var muligt for ham, at holde oplæg for os indenfor ganske få dage fra vi tog kontakt. Ydermere bemærkede vi, hvordan han gjorde sit bedste for at tilpasse sig, vores ”pressede” kalender i perioden, hvor foredraget skulle finde sted. Ganske enkelt beundringsværdigt.

Ahmet Demir fremstår meget professionel og effektiv i kommunikation
Ahmet Demir sætter tingene i stærkere perspektiver, ved anvendelse af billeder

Vi arbejder til dagligt med mennesker, indenfor forskellige kontekster. I den anledning ønskede vi, at Ahmet skulle bidrage med sin viden og indsigt i forbindelse med arbejdet med unge drenge med adfærdsproblematikker, samt etniske minoritetsfamilier mm. Vi oplever en meget dygtig og handlekraftig profil, der giver redskaber som kan bruges i det praktiske arbejde. Ahmet er god til at illustrere problematikker fra andre vinkler, end dem man måske fastsætter sig på, i det daglige arbejde. Vi ønsker at arbejde helhedsorienteret, hvilket Ahmet mestrer på et højt niveau. Herudover skiller Ahmet sig ud fra andre dygtige foredrag/oplægsholdere, da han kan fremstå kæk, for at få liv i deltagerne med sin humoristiske tilgang.

Ahmet introducerede os for nogle billeder han havde på sit PowerPoint, som han har fået lavet i samarbejde med en kunstner. For os var det en ny måde at diskutere faglige problematikker på. Min vurdering er, at det sætter tingene i stærkere perspektiver, ved anvendelse af billeder. Der blev delt en masse gode refleksioner, da hans metaforer under oplægget gav stof til eftertanke. Alt i alt en virkelig positiv oplevelse. Vi vil helt sikkert invitere Ahmet igen, fremadrettet.

Hvad vi konkret fik ud af Ahmets oplæg: Vi fik nye tanker og gode idéer til vores daglige komplekse arbejdsopgaver. Nye værktøjer og indgangsvinkler til håndtering af problematikker, samt en masse gode refleksioner omkring målgruppen, herunder problemidentificering, værktøjer til at tilgå en bæredygtig relation, samt tanker til, hvordan man kan gribe en given opgave an. En af vores medarbejdere sagde under oplægget, ”Det er rigtig fedt, at jeg nu kan sætte ord på de ting jeg faktisk går og tænker på”.

”Jeg har i mange år med stor interesse fulgt Ahmet Demir i medierne. Derfor var det en særlig glæde, at han sagde ja til at deltage i vore ugekursus om Forældresamarbejde der lykkes.

Ahmet havde en hel kursusdag til at udfolde problematikker om etniske minoritetsfamilier. Det gjorde han med stor gennemslagskraft og autenticitet. En kursist udtalte: ”Han fejrede benene væk under mig”. Ahmet inddrager metaforer i form af billeder og tegninger, så dilemmaer, faglige pointer og handlingsanvisninger forstås og erkendes.  Kursusdeltagere, der ikke havde problematikken kunne overføre mange elementer på sårbare familier og børn. Det var en yderst værdifuld kursusdag.”

Per Ryt-Hansen, kursusleder, Opvækst Kurser og Foredrag

”Gennem årene har jeg flere gange bedt Ahmet Demir om at holde oplæg i mine sammenhænge, og jeg vender altid tilbage til ham. Hans oplæg er vidende, slagkraftige og giver konkrete forslag til tiltag for forandringer. Direkte anvendelige.”

Forældre kæmper for fred på Nørrebro: “Nu har vi fået nok”

Solveig Thorborg
Leder/Director

Vi står i en situation, hvor en flok drenge på mellemtrinnet er begyndt at udvise en adfærd, hvor respekt og empati både overfor børn og voksne og omgivelser ikke er eksisterende og hvor hårdt sprog og bandemiljø tiltrækker deres interesse.

Ahmet Demir. Foredrag

Ahmet Demir. Foredrag

Vi har erfaret, at vi har brug for hjælp til, hvordan vi får styrket samarbejdet med elevernes forældre samt brug for at vide mere om kulturforskelle, religion, og hvordan man kommunikerer for bedst muligt at nå ud med budskaberne til hinanden.

Derfor kontaktede vi konsulent Ahmet Demir.

Vi havde brug for hjælp til:

 • kommunikationen med de tosprogedeelever, som mister respekten i det danske skolesystem.
 • Hvordan vi får vendt antiparti mod lærer/pædagog
 • Hvordan vi som skole/myndighed ikke opfattes som racister
 • Hvordan vi får forældrene på banen i skole/hjem samarbejdet
 • Hvordan vi får forældrene som medspillere i samarbejdet om deres barns adfærd og skolegang, når eleven begynder at vende sig i retning af den kriminelle løbebane
 • Hvordan vi forstår andre kulturer og deres syn/opfattelse af den danske folkeskole
 • At forstå i hvilket omfang religion spiller ind på børnenes skolegang
 • At afklare hvorvidt vi kan forlange bad efter idrætsaktiviteter, deltagelse i lejrskoler osv.
 • Børn fra andre skolesystemer er vant til sanktioner. Hvad kan vi gøre istedet.
 • Sparring i forbindelse med hjemmebesøg og skolemøder
 • Evaluering og sparring med lærere og pædagoger

Vi var meget begejstrede og fik stort udbytte af at høre Ahmets erfaringer, syn og vinkler på vores problematikker. Ahmets budskab var bla, at vi skal være klare, tydelige og direkte i vores kommunikation og finde vores egen måde at gøre det på, i den kontekst vi står i.

Vi fik brugbare råd og vejledning ift forældresamarbejdet og kvalificerede svar på vores spørgsmål, som alle bygger på Ahmets uddannelsesmæssige- og kulturelle baggrund og mangeårige praktiske erfaring i arbejdet med unge tosprogede.

Vi fik sat ting på plads og blev klædt på til at håndtere kommunikationen, når den bliver svær.

Lene Andersson

DSA lærer og vejleder

Gåsetårnskolen afd. Iselinge

Chr. Richardtsvej 33

Følgende udtalelse er fra Anita Hyldal Pedersen, Familie- og Fritidsguidekoordinator som den 12.9.2017 havde inviteret mig til at holde oplæg for forældre fra etniske minoriteter om fritidsjobs betydning for unges inklusion og identitet

Ahmet reagerede hurtig på vores forespørgsel om oplæg. Han var meget professionel både i forhold til forberedelserne af oplægget og under selve oplægget. Ahmet havde en rigtig god kontakt til forældregruppen, og forældregruppen var meget glade for den faglige viden og sparring de fik under oplægget.

Anita Hyldal Pedersen

Familie- og Fritidsguidekoordinator

Den boligsociale helhedsplan – vores kvarter

2100 København Ø

Mobil: 30 84 05 29

anita.hyldal@net.lejerbo.dk

Jeg synes det var et super oplæg han præsenterede 🙂 Spændende og meget relevant og fik en masse ud af det 🙂 Kristina Jacobsen, lægesekretær. Inspirerende, underholdende, tankevækkende.

Fik ting/tips med som vi allerede er i gang med at bruge i sekretariatet. Dialogen og undervisningsformen var god. Louise Grove, lægesekretær.

Det var god undervisningsform, fedt med den humor. Sjovt at han truede med at tage hjem igen hvis vi ikke gættede hans nationalitet.
Formåede at holde os alle aktive og interesseret. Tina Karlskov, sygeplejerske.

Ahmet Demir

Dialog med deltagerne

Jeg har haft et super godt samarbejde med Ahmet omkring planlægning af vores kursusdag. Ahmet har været meget lydhør overfor vores ønsker til indhold, samtidig med at han formodede at gøre undervisningen meget personligt. Ahmet levede fuldt op til vores forventninger. Han leverede et meget levende, sjovt og inspirerende oplæg med plads til dialog og debat.

Jeanette Oxholm. Praksismanager .Lægerne . Vejle

Tornbjerg Gymnasium kontaktede Social Konsulent Ahmet Demir kort før sommerferien 2016 om et oplæg om forskellige etniske kulturer som et led i et bredt efteruddannelseskursus inden for klasseledelse.

Oplæg til undervisere, ledelse og andre fagfolk,

Oplæg til undervisere, ledelse og andre fagfolk,

Ahmet Demir responderede øjeblikkeligt og velvilligt og inkorporerede alle vore spørgsmål og ønsker i sit oplæg på første skoledag i august. Hans oplæg var karakteriseret ved at være meget direkte, interaktivt og i den grad behovs- og handlingsorienteret såvel som vidende.

Vi har fået mange konkrete forslag til, hvad vi kan gøre i vores daglige arbejde med klasseledelse, herunder forbedre vores elev- og forældrekontakt, vores kommunikation, vores forventningsafstemning, osv.

Samarbejdet har været utroligt givende, Ahmets stil dejligt klar og tydelig, og vi kan varmt anbefale Ahmet Demir som oplægsholder.

Tornbjerg Gymnasium. Lise Christiansen

Jeg blev kontaktet meget hurtigt af Ahmet efter min henvendelse. Der gik kun en times tid.

Der var en tydelig kommunikation og Ahmet var meget interesseret, i at vide hvem vi var og hvilken målgruppe vi arbejder sammen med.

Foredrag

Foredrag for sagsbehandlere, mentorer og lærere

Vores forventninger blev indfriet og Ahmet har holdt hvad han lovede. Der var en rigtig god dialog med Ahmet. Det var meget tydeligt, at han forventede at vi skulle være livlige i vores deltagelse på dagen.

Ahmets foredragsstil var meget ligefrem og tydelig. Han brugte en del humor, hvilket også var godt.

Deltagerne synes oplægget fra Ahmet var godt og vedkommende. Det var især godt med de mange eksempler. Den berøringsangst de fleste af os kom med inden temadagen, fik Ahmet aflivet. Ahmet gjorde os det klart, at vi skal være tydelige med vores budskab, over for forældrene vi samarbejder med, og at vi skal turde stå ved vores faglighed.

Vi skal tage vores faguniform på, dette var godt at få tydeliggjort. Vi skal sige meget tydeligt til forældrene, hvad vi ved noget om og hvad vi kan hjælpe dem og deres barn med.

Ahmet sagde, at vi i vores samarbejde med familierne, skal fjerne fokus fra familiernes kultur og religion og at det ikke er det det handler om. Det der er vigtigt i arbejdet med familierne, er den konkrete opgave med deres barn, det er der fokus skal ligge.

Deltagerne synes oplægget fra Ahmet var godt og vedkommende

Deltagerne synes oplægget fra Ahmet var godt og vedkommende

Ahmet sagde også, at vi skal afstemme forventninger med forældrene, for at undgå misforståelser og ligeledes være tydelig i, hvad vores opgave er sammen med dem og deres barn. Ahmet talte også om, at det er vigtigt at vi afstemmer/fornemmer kemi med familien, hvilket var godt at blive mindet om.

Det var godt at Ahmet var både alvorlig og sjov. Ahmet gave os ”lektier” for, hvilket var godt tænkt. Det ville have været en god ide, at få dem skrevet op på en tavle, så det var blevet mere tydeligt, hvad vi især skulle huske.

Børneterapien Odense kommune.

Dorte Ebbesen Pallesen ergoterapeut.

I forbindelse med min henvendelse vedrørende en konference, hvor fokus var at få familier med anden etnisk baggrund til at blive pleje- og aflastningsfamilier, reagerede Ahmet Demir straks positivt. Kommunikationen efter henvendelsen og frem til, at jeg modtog et udkast til oplægget, var tydelig og effektiv. Vi havde begge idéer til oplægget, og slutresultatet var præcis som jeg havde forestillet mig, og som Ahmet Demir og jeg aftalte.

Foredraget var spændende

Foredraget var spændende

Selve foredraget var spændende, tilpas provokerende og inkluderende. Publikum var med hele vejen, og reaktionen efterfølgende viste, at der ved publikum var sat en masse tanker i gang. Publikums respons på oplægget var positivt og inspirerende. Tak for et godt samarbejde, jeg håber, at vi mødes igen.

På vegne af Vollsmose Ungdomsråd, Tanja Bjerregaard.

Mandag den 29. august, havde vi, på Skanderborg Hørning Produktionsskole, besøg af Ahmet Demir. Vi havde bestilt Ahmet til vores pædagogiske dag, hvor emnet var: Er vores skole gearet til etniske marginaliserede og udsatte unge? Det var et meget inspirerende og lærerigt foredrag, hvor vi selv var meget på banen og hvor konkrete problemstillinger blev debatteret. Med stor indsigt i vores unges behov, fik vi ”lektier” for, så vi fremover, bedre er i stand til at forstå og agere overfor de unge. At Ahmet så gør det på en levende og indsigtsfuld måde, krydret med humor, betyder, at vi gerne anbefaler Ahmet Demir.

— Anni Fisker viceforstander/vejleder Skanderborg Hørning Produktionsskole

Brøndby Kommunes Børne- og familieafdeling har samarbejdet med Ahmet Demir igennem flere år. Det karakteristiske i samarbejdet er, at der er tale om familier med anden etnisk baggrund end dansk. Ahmet Demir kan ud fra sin kulturelle viden hjælpe og støtte familierne til en bedre forståelse af de ofte meget komplekse problemstillinger, de befinder sig i  samt til en bedre forståelse af og anvendelse af de støtteforanstaltninger familierne tilbydes.

Det er Børne- og familieafdelingens indtryk at:

 • Ahmet Demir er god til at skabe en tryg relation til de familier, som han er tilknyttet.
 • Ahmet Demir er meget loyal både i forhold til familierne, men også overfor opgavestilleren.
 • Ahmet Demir arbejder indenfor de mål og værdier (børnesyn), som er vigtige for Børne- og familieafdelingen.
 • Ahmet Demir udarbejder nogle rigtig gode skriftlige rapporter.
 • Familierne anerkender Ahmet Demirs måde at intervenere på.

Brøndby Kommunes

Børne- og familieafdeling

Fagchef Henriette Becker-Christensen

– Ahmet Demir arbejder indenfor de mål og værdier (børnesyn), som er vigtige for Børne- og familieafdelingen

Vi er et muslimsk par med tyrkisk baggrund, som har søgt rådgivning hos Ahmet Demir. Vi valgt at kontakte Ahmet Demir da vi indså at vi havde brug for en professionel hjælp, vedrørende vores problemer.

Ahmet Demirs terapi foregår således, at han lytter til parrene uden at være fordomsfuld og uden at stigmatisere og kategorisere dem. Som par føler man sig tryg og velkommende under terapi behandlingen, og dette medfører at vi åbner os op, og får lyst til at fortælle mere uden at være bekymrede.

Man lærer under behandlingen at reflektere over sine handlinger, at være mere empatisk. Vi vil helt klart anbefale alle par som har brug for en professionel rådgivning

Reflektere over sine handlinger

Tak Ahmet.

Vi har som familie kæmpet mange år, for at hjælpe vores yngste søn ud af kriminalitet, misbrug, bande omgang m.m. Når man som familie står overfor en sådan opgave, rammes alle medlemmer af familien på forskellige måder.

For min del, blev det mig magtpålæggende at ”redde” vores søn og holde sammen på familien. Og som uddannet pædagog, som har arbejdet med unge kriminelle, var det jo noget jeg kunne. Troede jeg.!!!!

Efter mange års kamp, som heldigvis har givet resultat for vores søn som nu er på rette vej, fandt jeg mig selv være fuldstændig tom, træt og ud af stand til at genkende mig selv. Fyldt op med skyld, skam, sorg, vrede, dårlig samvittighed over al den tid jeg havde brugt på vores yngste søn, som så var taget fra vores ældste søn. Nu var der endelig tid og ro til, at jeg kunne gøre noget for mig selv og få samlet familien igen, men jeg kunne ikke. Havde mest lyst til bare at forsvinde, havde ikke overskud/ressourcer til socialt samvær med nogen overhovedet, magtede ikke mit job, blev depressiv. Heldigvis havde jeg overskud til at kontakte Ahmet.

Jeg har kendt Ahmet mange år via mit professionelle liv. Har altid haft den største respekt for hans tilgang til det relationelle arbejde. Har set og oplevet de positive/udviklende forskelle han har sat i gang hos andre mennesker. Jeg var sikker på, at hvis der var nogen som kunne hjælpe mig videre, så var det Ahmet.

Ahmet formår at få en til at italesætte det der er svært, sætte refleksioner i gang. Han har en særlig evner til at afkode det man ikke siger, han tør være provokerende for at få en reaktion. Han kan rumme alle ens følelser. Han gør brug af egne erfaringer fagligt som personligt. Han møder en der hvor man er, med stor respekt. Han får en til at tage ansvar/ejerskab for udviklingen, at løsningerne ligger hos en selv. Han bruger ikke teoretiske termer, men forholder sig sprogligt medmenneskeligt. Han er ekstrem god til at systematisere ens egne forvirrede tanker, få en til at holde fast i enkelte temaer.  Han formår at rise og rose på en anerkende måde, uden det bliver lyserødt og pakket ind. Hvilket for mig er meget vigtigt.

Ahmet er meget fleksibel i forhold til tid, man kan altid kontakte ham, og man får altid svar retur. Det er et meget stort plus at samtalerne foregår i ens eget hjem, der hvor man er tryg, på egen boldgade.

Jeg har nu haft 6 samtaler med Ahmet, og har det fantastisk.  Den rejse Ahmet har sat i gang hos mig, har påvirket hele vores familie positivt, som hel familie og som enkelte individer. Det har været benhårdt arbejde (er det stadig) og jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har Ahmet med på denne rejse.

Jeg og min familie kan på det kraftigste anbefale at gøre brug af de kompetencer Ahmet har, om det er som privat person eller som kommunal institution.

Tak Ahmet fordi du er en del af vores liv, og for at være det menneske du er.

— Susanne, pædgog og familie.

Socialpsykiatrisk speciel tilbud

Ahmet besvarede hurtigt og kompetent vores henvendelse om supervision hvor emnet / dagsorden skulle være “Faglighed for trivsel på arbejdspladsen”.

Ahmet Demir. Min arbejdsstil karakteriseres ved at jeg
Ahmet Demir. Min arbejdsstil karakteriseres ved at jeg

Ahmet repræsentere vigtige elementer som er bærende i vores virksomhed som fx. nysgerrighed, teori, menneskesyn og ikke mindst erfaring og faglighed.

Medarbejderne oplevede Ahmet som værende meget kommunikativ. Han var tydelig omkring hvor vi skulle hen og hvad dagsorden var. Medarbejderne var vældig begejstret og forblev reflekterende over egen praksis og adfærd ift både borgere og kollegaer.

Vi vil varmt anbefale og “genbruge” Ahmet i vores supervisions sammenhænge.

Bedste Hilsner

Mille Bæk

Leder

Velkommen

 

Ahmet Demir har optrådt professionelt, fagligt og empatisk i sin rolle som Supervisor for Specialindsatsen Hillerød Kommune.

Supervisionen har primært været udmøntet i samtaler omhandlende borgersager på udad reagerende psykisk syge borgere, og bandekriminelle borgere. Borgere der er forankret i Hillerød kommunes Specialindsats, og som har behov for særlig indsats. Supervisionen har været en læringsproces, og en ressourcegivende proces.

Personalet i Specialindsatsen har haft gavn af at drøfte frustrationsproblematikker omkring trusler og truende adfærd i dagligdagen, samt af at bevidstgøre tanker og følelser. Ahmet har ageret empatisk i supervisionen, og har haft forståelse for de omhandlende problematikker, og det trusselsniveau der dagligt møder Specialindsatsens personale.

Ahmet har med sit engagement og viden kunne bidrage til en bedre forståelse af personalets egne reaktioner og handlemønstre, og har givet personalet mulighed for at ventilere. Ahmet har ud fra fagligt perspektiv vejledt i nye handlemuligheder, strategier og i sikkerhedsforanstaltninger i forhold til Specialindsatsens målgruppe, der har mindsket stress niveauet hos personalet.

Specialindsatsen Hillerød Kommune giver Supervisor Ahmet Demir den bedste anbefaling for hans professionelle tilgang til supervisionen, hans faglige kompetencer indenfor området, hans vejledning i handlemuligheder og strategier, og for hans empatiske tilgang til personalet.

Nadia Monefeldt nmon@hillerod.dk

Anneke Foged anfog@hillerod.dk

Boligsocialt byudvalgsprojekt på Amagerbro, København.
Basis er et værested for udsatte børn og unge I forbindelse med alvorlige problemer i vores arbejde med udsatte børn og unge i et socialt belastet boligområde på Amagerbro.
Vores oplevelse var at vi ikke fik noget som helst konstruktivt ud af vores arbejde med målgruppen. På den baggrund kontaktede vi Ahmet Demir via e-mail. Ahmet Demir reagerede med det samme og vi fik hurtigt aftalt et supervisions-forløb.
Det er behageligt af få supervision hos Ahmet Demir, men samtidig kommer man hurtigt til sagens kerne så det ikke bare blev til en samtale med “kaffe og brød” om hvor galt det hele er. Fokus er på hvordan vi som medarbejdere kan forbedre kvaliteten af vores arbejde.
Gennem supervisionen fik vi præsenteret konkrete metoder til at få vendt udviklingen i vores arbejde med de udsatte børn og unge. Efterfølgende har vi brugt metoderne og det har virket. Man kan mærke på Ahmet Demir at han, udover teoretisk viden, har praktisk erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge.
Supervisionen omfattede også det mere brede perspektiv, med fokus på organiseringen af vores indsats. Også her er vi kommet videre uden dog at være i mål, da dette emne meget handler om at få inddraget eksterne parter. Det vi selv har kunnet omorganisere har vi gjort, ligeledes med god effekt.
Endelig kom vi i supervisionen ind på det interne samarbejde os kolleger imellem. Ikke mindst her var det godt at have en ikke involveret person til at styre samtalen.

— Mikkel Josephsen, Beboerrådgiver. Boligsocialt byudvalgsprojekt på Amagerbro, København.

Supervision hos Ahmet Demir:

Jeg er i mit arbejde som kontaktperson m.m. (ansættelsesbetegnelse: kontaktperson med øvrige opgaver) som hovedopgave ansat til kontaktopgaver over for unge – alderen 14 – 20 år – med forskellig baggrund og med vidt forskellige problemstillinger.

Min baggrund for dette arbejde, og min store interesse for det direkte arbejde med unge med særlige behov, har jeg fra mit tidligere job (gennem 25 år) i politiet. Senest ved nærpolitiet i lokalområderne Kokkedal og Nivå i Nordsjælland, hvor jeg fik stor erfaring med unge af både dansk og udenlandsk herkomst, samt SSP- politiarbejde på skoler og i klubber.

Det var gennem min tid i nærpolitiet at jeg fra artikler m.m. stiftede bekendtskab med Ahmet Demir og hans tanker og virke inden for ungeområdet. Derunder fik jeg også kendskab til projektet Blæksprutten i Hvidovre kommune, som Ahmet Demir er daglig leder af.

Og denne viden førte til at jeg i sommeren 2004 sammen med min daglige leder, samt SSP konsulenten i min kommune – arrangerede et besøg i Blæksprutten og møde med Ahmet og nogle af Blækspruttens ansatte. Min indgangsvinkel til dette møde i Blæksprutten var at få et indblik i, hvordan arbejdet med den belastede del af unge-miljøet gribes an i Hvidovre kommune med bl.a.

Blæksprutten, som fast del af det socialpædagogiske tilbud. Dette møde i Blæksprutten gav virkelig inspiration og ideer at arbejde videre med i vores eget regi i egen kommune.
Derefter havde jeg ingen kontakt med Ahmet Demir før januar 2005.

Mit arbejde med unge af både dansk og udenlandsk baggrund, (på det tidspunkt 9 – 10 unge ) var på dette tidspunkt – og havde været det gennem længere tid – ret psykisk krævende med tunge personsager og med indsatser og løsninger, der ikke lå lige for. Jeg havde tæt sparring med min koordinator i afdelingen på alle disse sager, men hun foreslog at jeg evt. kunne modtage noget supervision udefra såfremt jeg syntes det var en god ide.

Idet jeg var helt grøn på dette område m.h.t supervision og aldrig havde modtaget dette sådan målrettet vidste jeg ikke hvad supervisionen egentlig skulle/kunne indeholde. Jeg blev hjulpet på vej af min koordinator, der har stor erfaring på dette område, og jeg tænkte over det og syntes det lød spændende. Dog var jeg indstillet på, at såfremt jeg skulle modtage supervision, så havde jeg et krav til den person der skulle give mig det.

Det var nødvendigt for mig at jeg havde respekt for vedkommendes viden og erfaring på lige netop det felt jeg befandt mig i. Altså socialpædagogisk praktisk erfaring/viden m.h.t. unge – danske som udenlandske – der befinder sig i margenaliserede grupper af unge, specielt gruppen af let til tungt kriminelle unge.

Min koordinator kom herefter med ideen (ud fra vores besøg i Blæksprutten og yderligere kendskab) at jeg kunne forsøge at kontakte Ahmet Demir og forespørge, om han ville/kunne give mig supervision.

Som sagt så gjort – jeg var meget opsat på at det ville være det helt rigtige for mig og min arbejdssituation, og hurtigt derefter kontaktede jeg Ahmet pr. mail og fremførte ønsket. Meget hurtigt fik jeg en positiv tilbagemelding både pr. telefon og pr. mail – Ahmet ville gerne foretage den ønskede supervision, og jeg fik min ledelses tilladelse til foreløbig 5 konsultationer af 2 timer, som en opstart.

Jeg fik aftalt tidspunkt for opstart med Ahmet og jeg gjorde opmærksom på at jeg aldrig tidligere havde deltaget i supervision på denne måde. Ahmet hjalp mine tanker om indholdet i gang med sit oplæg til et indhold, som det evt. kunne foregå og vi aftalte at jeg til første møde skulle forberede mig med tanker og ønsker om indhold til de kommende samtaler.

Det viste sig at Ahmet.s grundige måde at indlede tingene på var guld værd for mig – jeg fik virkelig anledning til, helt ned i detaljer, at gennemarbejde mine tanker og problemstillinger i de forskellige kontaktopgaver op til hvert møde. Jeg blev gennem grundig og professionel vejledning fra Ahmet hurtigt ført ind på et effektivt og udbytterigt spor for supervisionen.

Jeg blev samtidig bekræftet i at min respekt for personens erfaring/viden på netop mit arbejdsområde var af altafgørende betydning for mig. Jeg følte fra start til slut at her sad jeg over for en person, der kendte til disse unge og deres problemer helt ind under huden – både fra gaden og i deres familier; en person der både havde en stor teoretiske faglighed , men også havde en stor ballast fra det direkte gadearbejde med de unge og ikke udelukkende teoretisk skrivebords erfaring.

Dertil kommer Ahmet.s store viden på området omkring fremmede kulturer og disses tilpasning/integration i det danske samfund. Derfor var denne supervision udviklende for mig og derfor glædede jeg mig til hver gang en ny aftale stod for døren, og jeg gik altid derfra med nyt udbytte. Hvad enten det var bekræftelse i det jeg gjorde/havde gjort eller det bestod af nye vinkler at tilnærme sig en problemstilling på.

At Ahmet samtidig var en behagelig person og let at tale med, samt at jeg følte at vi var “dus” fra starten af, gjorde det jo kun bedre; ligesom jeg følte at Ahmet altid var klar til at lytte, hvis jeg fandt det nødvendigt at ringe ved akut opståede problemstillinger.
Efter afslutningen på de anførte aftalte supervisioner har der nu været en pause, men mit udbytte af forløbet har været uomtvisteligt og jeg ser frem til at kunne genoptage mit samarbejde med Ahmet på den ene eller anden måde, hvilket mit arbejde med unge kun vil have gavn af.

— Steen Frantsen. Kontaktperson, Familieafdelingen Fredensborg Humlebæk Kommune.

Forestil dig, at du har en opgave, der kræver empati og gennemslagskraft, oversigt og strategisk snilde, taleevner og formidlingskompetence.

Så vil du sikkert også have brug for en person, der er klarsynet og kontant, vidende og forstående, begejstrende, bestemt og veltalende.

Opgaven, Ahmet Demir skulle give sig i kast med, var ikke nem; uroproblemer er noget, der har forfulgt folkebibliotekerne i efterhånden mange årtier. Opgaven forekommer næsten at være uløselig. For biblioteket er et åbent rum, et kulturelt mødested og et socialt værested.

Bibliotekarer er bibliotekarer og hverken socialrådgiver, politibetjente eller pædagoger. Men bibliotekarer kan blive bedre til at skelne mellem hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd, når det gælder at takle uroproblemer.

Det sidste skulle Ahmet hjælpe en gruppe bibliotekarer med, hvis arbejdsplads er meget hårdt ramt af truende, krænkende og voldelig adfærd. Metoden, der blev anvendt til at overkomme opgaven, var supervision.
Det kan godt være, at Ahmet Demir ikke formår at fjerne uroproblemernes dybereliggende årsager. Men det var heller ikke opgaven. Opgaven bestod i at øge bibliotekarens handlingskompetence. I den forbindelse har jeg set ham arbejde struktureret og med stor omhu.

Ahmet var altid velforberedt og kunne bruge sin stor erfaring med eftertanke. Det vigtigste var dog: det var den enkelte, der stod i centrum for hans arbejde.

— Hans Elbeshausen. Lektor, Danmarks Biblioteksskole

Supervision: Lærere

Vi har brugt Ahmet Demir som supervisor for lærerne ved Hillerød internationale Ungdomsskole i over et år. Det er en skole for unge nyligt ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15-20 år fra hele Nordsjællandsområdet.

Vi har haft en vanskelig og omskiftelig historie og er startet som et lille projekt for 7 år siden og er nu en skole med 100-120 elever, og 20 ansatte. Mange af eleverne har store problemer, traumatiske oplevelser tidligere, problemer i familien eller er uledsagede unge, har problemer med pubertet og skift af kultur m.v.

Det er et ofte turbulent sted med mange problemer og konflikter, hvorfor det ofte er krævende og belastende for lærerne. Men også givende og opløftende indimellem.
Ahmet Demir har formået at give medarbejderne supervision, såvel på det faglige plan (vedr. arbejdsmiljø, professionelle holdninger, socialpædagogiske værktøjer m.v.) som det personlige plan uden at det bliver til individuel terapi.

Han har givet såvel kollektiv supervision for hele gruppen og individuel og gruppevis supervision.

Han er meget klar og nogen gange kontant, og går til biddet i ømme punkter, men er samtidig utrolig lydhør og viser respekt for alles følelser og reaktioner. Han nyder respekt og tillid hos alle i medarbejdergruppen og han betyder meget for skolens trivsel og arbejdsmiljø.

Han giver meget støtte til at komme igennem hverdagen. Han har også stor indsigt i elevgruppen og dens reaktionsmønstre og kulturelle baggrund. Han har også indimellem været på terapeutiske/socialpædagogiske opgaver på enkelte af vore hårdest ramte elever og vanskelige tilfælde og eleverne udtrykker ligeledes stor tilfredshed med hans indsats.

Jeg kan kun anbefale Ahmet som en meget seriøs og faglig dygtig person, som samtidig er et meget rummeligt og sympatisk menneske.
Jeg kan kontaktes for yderligere oplysninger, dersom det måtte ønskes.”

— Martin Jespersen. Leder af Hillerød internationale Ungdomsskole

Ahmet Demir er en behagelig person, og han har haft nemt ved at skabe tillid hos den enkelte såvel som i gruppen. Ahmet Demir arbejder konstruktivt, og han holder fast i emnerne, og dermed er der en oplevelse af en rød tråd fra gang til gang. Ahmet Demir er god til at få de lidt mere stille medarbejdere med på banen og er god til at skabe dynamik i gruppen. Udover at fungere som supervisor har Ahmet Demir været tovholder på en temadag om vidensdeling på tværs af afdelingerne på Søholm. Her har han været god til at hjælpe med at skabe en bredere fælles forståelse, af de forskellige arbejdsområder, der er på Søholm.

— Søholm, http://www.soeholm.com   Henrik Hoppe afd. leder

Vi har med stor fornøjelse brugt Ahmet til personalesupervision, ledelsessupervision og til personlig supervision for ledere og enkelte medarbejdere. Derudover har vi brugt Ahmet på en 2 dages personaleweekend, hvor vi bl.a. har været igennem værdierne/fundamentet i institutionen.

Ahmet har altid ydet til vores fulde tilfredshed.

Ahmet har et højt fagligt og etisk niveau.

Man kan ikke løbe om hjørner med Ahmet – det vil han ikke lade passere, men altid med respekt for den enkelte for øje.

Ahmet er tillidsvækkende; også ved svære emner.

Man går altid fra supervisionen med højt og lettet humør – også selvom det er andre der har været “på”.
Ahmet er meget flexibel på trods af en fyldt kalender.

— Anders Baarts.afdelingsleder i Stjerneskudde