Denne ydelse henvender sig til unge, der ikke har oplevet tilstrækkelig succes fx i skolen, familien og fritidslivet. Disse unge mangler et ståsted i deres liv, og nogen vælger en kriminel løbebane, mens andre vælger at give op over for samfundets forventninger til at de kommer i gang med skole, uddannelse eller arbejde. En del unge føler, at de af personlige, familiemæssige, samfundsmæssige eller kulturelle grunde bliver opfattet som et problem af deres nærmeste og myndighederne, og at forældre og myndigheder vil bestemme over deres liv.

Pga. egen afmagt og kaotiske situationer udvikler nogle unge en forsvarsstrategi, hvor de gør modstand mod myndighedernes tilbud.

Der er også unge, som på baggrund af deres nederlag har mistet troen på egen kunnen, og som forsvarsstrategi vælger at isolere sig.

Mentoren er selv en dynamisk læs mere funktion, som er brobygger mellem den unge, myndighederne og samfundet. Erfaringen viser, at unge af anden etnisk herkomst ser meget op til deres sociale mentor i relationen som brobygger og inspiration til socialisering i samfundet.

Mentorens opgaver kan være:

Sammen med den unge eller myndighederne skal der udarbejdes en handleplan for den unge

 •  Støtte den unge i uddannelse eller arbejde, hvor mentoren skal forsøge at fastholde den unge i det mål, den unge selv har valgt, eller som er udarbejdet af myndighederne.
 • Støtte den unge i at få struktur på hverdagen, fx hjælpe med at finde skole, arbejde eller bolig.
 •  Støtte den unge med råd og vejledning ud fra konkrete situationer.
 • Støtte den unge med hvis denne har behov  terapeutisk samtale og bearbejdning af følelsesmæssig emner.
 • Støtte den unge i at skabe et sundt og positivt netværk.
 • Fastholde den unge i en positiv udvikling.

Mentoren kan blandt andet tilbyde den unge følgende

 •  Personlige samtaler
 • At støtte deltagelse i interesser  så som sport eller andre fritidsintresser og hjælp til at blive bevidst omkring de sociale spilleregler.
 • Finde de rette tilbud via professionelle netværk, UU-vejleder, jobkonsulent og andre.
 • Kontinuerlig kontakt.
 • At sørge for at den unge møder op til sine aftaler, fx yde morgenvækning i en periode.
 • At støtte/hjælpe med at blive skrevet op til en bolig og skrive ansøgninger til boligkontorer.
 • At støtte i forhold til daglige mål som at holde aftaler med læge, bank, og andre.
 • At støtte og træne den unge til at bo i sin egen bolig med huslige funktioner og indkøb. Indkøbssituationen bruges også til at træne den unge med henblik på at klare sig selv senere.
 • At støtte hvis den unge skal til psykologisk eller psykiatrisk udredning og sørge for, at den unge møder op til undersøgelser eller behandlingssamtaler.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Mentor Mentor for unge