Foredrag
Foredrag

Fagfolk, myndigheder og frivillige, der arbejder med udsatte indvandrere og flygtninge, som har svært ved at støtte deres børn og unge samt samarbejde med fagfolk og frivillige omkring deres børn, får med dette foredrag mulighed for et indblik i, hvilke forhold der medvirker til, at forældrene ikke støtter deres børn eller ligefrem udsætter dem for omsorgssvigt, fysisk eller psykisk vold.

I mit foredrag vil jeg også komme ind på, hvad der skal til, for at indvandrer- og flygtningeforældre samarbejder med fagfolk og frivillige.

De svage familiers kendetegn

 • Følgende forhold kan lige så godt gælde for familier med en anden tro end islam eller en anden kulturel baggrund, og de har ikke nødvendigvis flygtninge- eller indvandrerbaggrund.
  • Forældrene har ringe skolebaggrund.
  • Forældrene har på mange planer hverken føling med deres hjemland eller Danmark.
  • Forældrene lever stort set isoleret i forhold til deres egen familie og det øvrige samfund.
  • Forældrene har en identitetskrise. De er usikre på deres rolle og funktion som forældre.
  • Forældrene har ikke det nødvendige psykiske overskud, idet mange kæmper med forskellige psykosociale problemer.
  • Forældrene kæmper med massive personlige problemer såsom skilsmisse, misbrug af alkohol, hasardspil osv.
  • Forældrene har svært ved at finde arbejde og kæmper for at få familiens økonomi til at hænge sammen.
  • Forældrene har utilstrækkelig viden om børns udvikling og behov.
  • Forældrene forsøger at opdrage deres børn ud fra deres egen opdragelse.
  • Forældrenes relation til deres børn er præget af angst, fordi børnene via deres kontakt til forskellige pædagogiske institutioner og det omgivende samfund bliver udsat for kulturel påvirkning. Forældrene ser det som en trussel, hvilket giver anledning til voldsomme konflikter og konfrontationer mellem børn og forældre.
  • Forældrene er ikke radikale, men troende.
  • Forældrene tror, at udfordringer med deres børn kan løses med tæv og eventuelt religiøse citater om, at børn skal respektere deres forældre.

 

Vold mod børn
Vold mod børn
wolfgangfoto

Hvad skal der ske for disse familier?

Forældrenes vold og omsorgssvigt er på ingen måde acceptabel. Selv om forældrene har odds imod sig, vil de det bedste for deres børn, men ovenstående forhold kan bevirke, at de ikke magter at opdrage deres børn som andre forældre.
Disse forældre har lige så meget ret til at eksistere og nyde deres børn, så hvis forældrene er i nød, har de efter min mening brug for en hjælpende hånd til at blive kompetente forældre.
Jeg vil opfordre myndigheder og organisationer til at samarbejde omkring disse familier, så de kan mærke, at de er forældre, og der skabes gensidige, følelsesmæssige bånd mellem forældre og børn.

• Der skal arbejdes på at skabe kontakt til disse forældre, fx via myndigheder, småbørnsinstitutioner, skoler og andre organer. Via disse kontakter afdækkes forældrenes behov for kompetenceudvikling i forhold til deres børn.
• Vi skal opdage og hjælpe traumatiserede familier.
• Helt fra graviditeten skal forældrene tilegne sig nødvendige kompetencer og bevidsthed om deres rolle som forældre.
• Forældrene skal støttes i forhold til sprog, uddannelse og arbejdsmarked, så de kan være forbilleder for deres børn.
• Kommunerne skal samarbejde tæt med andre professionelle netværk for at forebygge tragedier i disse familier.
• Flygtninge- og indvandrerorganisationer skal være ansvarsbevidste omkring deres rolle som organisation, og de skal samarbejde med forskellige aktører for at støtte familierne.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Fysisk og psykisk vold mod børn