Min ydelse som familiementor bygger på et solidt fagligt grundlag efter mange års arbejde med børn, unge og familier i henhold til serviceloven § 52, 54 og samarbejde med fagligt relevante institutioner og personer som familierådgivere, skoler, jobcentre, skoler, pædagogiske uddannelsesinstitutioner, sundhedspersonale, UU-vejledere, psykiatere og andre behandlere.

Familiementor
Familiementor

Baggrunden for kommunernes børn og familie-gruppers samt jobcentres brug af mig som familiementor kan være

Primært henvender familie- eller jobcenterrådgivere sig til mig i forhold til udfordringer hos en familie. Årsagerne kan være:

 • De ønsker et kvalificeret samarbejde mellem forældre og kommunale myndigheder i forhold til forældrene samt deres børns og unges forskellige udfordringer.
 • Bekymringer i forhold til børns og unges trivsel hjemme og i uddannelsesinstitutionerne.
 • Bekymring i forhold til forældres fysiske og psykiske omsorgssvigt.
 • 50-undersøgelse i forhold til børn og unge.
 • Forældrekompetenceundersøgelser.
 • Forældrenes helbred og dårlige psykiske tilstand forhindrer dem i at finde arbejde.
 • I forbindelse med borgernes ressourceforløb ønsker jobcentrene at trække på min faglige ekspertise for i samarbejde med andre faggrupper at undersøge forældrene helbred og psykiske tilstand.
 • Støtte til nyankomme flygtningefamilier, der skal inkluderes i samfundet.

Sådan fungerer min ydelse som familiementor

Når myndighederne og familien er blevet enige om, at jeg skal være familiens mentor, og har aftalt en handleplan eller at fokusere på nogle arbejdspunkter, overtager jeg opgaven.

Jeg orienterer kontinuerligt familiens rådgiver om, hvad jeg foretager mig, og giver en status for den enkelte familie. Min støtte tager udgangspunkt i det enkelte barns, unge menneskes og forælders behov på bl.a. disse områder:

 • At arbejde med forældrenes holdning til og syn på myndighederne, hvis de ikke ønsker indblanding i familiens anliggender, men på baggrund af loven skal have professionel støtte for at blive inkluderet i samfundet.
 • At råde og vejlede forældrene, så de kan være forbilleder for deres børn og unge og støtte dem.
 • At give forældrene konkrete pædagogiske redskaber til at minimere konflikter i familien.
 • At arbejde med forældrene for at skabe bevidsthed om krav og forventninger til deres børn og unge og ikke mindst dem selv i fremtidens samfund.
 • At råde og vejlede forældrene om, hvordan danske pædagogiske institutioner fungerer, og institutionernes betydning for deres børns personlige, sociale og faglige kompetencer.
 • At gøre forældrene bevidste om deres ansvar og skabe et tæt samarbejde mellem forældrene og de pædagogiske institutioner, så børnene kan blive inkluderet.
 • At være brobygger mellem forældrene og samfundets forskellige institutioner.
 • At have fokus på familiens sundhed, bl.a. læge, tandlæge og andre sundhedsforhold

Læs også om:

Mentor for borgere i ressourceforløb

Mentor for unge og voksne 

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Mentor Familiementor