Kollektiv familiekultur

Illustration af en familie med mange voksne og flere børn i en rundkreds. Her er fælles opdragelse af børnene.

 

Individuel familiekultur

Illustration af en dansk familie med forældrene og nogle få børn ved et spisebord. Kun mor og far opdrager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekanisk menneskesyn fra 0 – 5 år. Opdragelsen styres af traditioner eller ydre forhold

Illustration af en voksen, der står over for nogle børn og har envejskommunikation med børnene.

 

Dialektisk syn, dvs. barnet udvikler sig hele tiden i dialog med andre børn og får ikke lov til alt.

Illustration af pingpongdialog mellem voksen og barn.

 

 Idealopdragelsen er autoritær

Illustration af forældre, der står over for børn. Her er ingen dialog, kun envejskommunikation, og børnene skal vise respekt.

Idealopdragelsen opmuntrer til at være kritisk

Illustration af voksne i dialog med børn, som stiller spørgsmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnets selvstændighed. Der arbejdes ikke målrettet for at gøre børn selvstændige,

Illustration af at barnet står alene med en opgave, fx lektier. De voksne vender ryggen til, barnet får ingen hjælp.

 

Barnets selvstændighed. Der arbejdes målrettet for barnets selvstændighed, barnet skal lære at gøre ting selv.

Illustration af børn der løser en opgave selv eller sammen med andre.

 

 

 

 

Forældrenes mål med opdragelsen er ikke personlige, kulturelle og sociale kompetencer

Illustration af en gruppe børn/mennesker sammen, men et barn er uden for fællesskabet og føler sig alene.

 

Familien målretter deres opdragelse mod personlige, kulturelle og sociale kompetence.

Illustration af en gruppe, der er samlet i en fælles aktivitet. Et eller to børn kommer til og kommer ind i den store gruppe.

 

 

Dialog mellem familie, institutioner og børn bygger på subjekt – objekt-syn.

Illustration af en voksen, fx en lærer over for en gruppe børn, som sidder med hovederne nede uden mimik. Der er ingen dialog, de hører kun læreren.

 

Der forventes samarbejde mellem familie, institutioner og børn gennem dialog og subjekt – subjekt-syn.

Illustration af en voksen, fx en lærer, der har pingpongdialog med glade børn.

 

 

 

 

Ingen traditioner for møder

Illustration af forældre hjemme i eget hus, mens skolen har dialog mellem lærerne.

 

Lang tradition for forældremøder

Illustration af institutionspersonale i dialog med forældre.

 

 

 

 

 

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser