Mentor for unge og voksne fra etniske mindretal

Unge og voksne med anden etnisk baggrund end dansk kan af personlige grunde, fx helbredsproblemer og boligforhold, have svært ved at finde arbejde. Jeg har mulighed for at støtte sammen med job- og ressourcecentrene.

Min erfaring med mentorordningen bl.a. i forhold til udsatte børn og unge samt traumatiserede flygtningefamilier er, at hvis du i jobcenteret sidder over for en borger fra en anden etnisk gruppe, vil der være følgende kendetegn:

-	Voksne har særlige psykiske og sociale vanskeligheder

  • Unge er sent udviklede og har ringe skolebaggrund.
  • Voksne er enten alvorligt eller livstruende syge.
  • Voksne har fysiske og psykiske handicap.
  • Voksne har en behandlingsdom.
  • Voksne har misbrug eller kriminalitetsproblemer.
  • Voksne har særlige psykiske og sociale vanskeligheder.
  • Voksne har massive problemer med uddannelse og beskæftigelse.
  • Voksne har svært ved arbejdsprøvning.

Af ovenstående grunde har Jobcenter svært ved at aktivere og støtte den enkelte borger i at komme i arbejde. Men Jobcenter  har mulighed for at bruge min faglige ekspertise som mentori forbindelse med afklaring af den enkelte borger.

Min ydelse som mentor skal støtte jobressourcerne og skabe afklaring i centerets arbejde i forhold til den enkelte borger. Få indsigt i min tilgang som mentor og samarbejdspartner ved at læse om min metode i dette link.

Jeg har gennem mange år arbejdet som mentor for flygtninge og indvandrere ud fra erfaring, kulturelt kendskab og terapi. Mine erfaringer kan bidrage til en afklaring omkring den enkelte, og hvad der skal til i forhold til den pågældendes behov.

Share Button

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar