Konfliktløsning mellem børn og unge på skoler

Faglig inspiration til at understøtte mekanismer blandt børn og unge, der har svært ved at fungere i skolen. Få pædagogisk inspiration til at inkludere børn og unge i skolen.

Konfliktmægling i skolen

Skoler med elever med forskellig kulturel baggrund, som har haft svært ved at spore sig ind på årsagerne til til daglige konflikter og konfrontationer mellem eleverne, kan bruge mig som konfliktmægler og sparringspartner.

Konkret deltager jeg i et møde med en klasses elever og deres lærer(e), og efterfølgende giver jeg så mit bud på, hvordan man pædagogisk kan sætte konstruktivt ind.

Læs også om foredragene:

Se i øvrigt mit tilbud om supervision.

I et sådant forløb vil vi også kunne tage fat på f.eks. konflikter mellem elever og lærere.

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer