Konstruktivt samarbejde med tosprogede forældre

Ahmet siger hvad der skal siges, uden at pakke det ind.
Ahmet siger hvad der skal siges, uden at pakke det ind.

Samarbejdet mellem tosprogede forældre, folkeskolen og ungdomsuddannelserne kan have sine vanskeligheder.
Hvilke pædagogiske handlemuligheder der for at minimere disse og skabe en konstruktiv dialog?

I dette foredrag bliver professionelle og skoleledelser inspireret til at udvikle nye metoder for forældresamarbejdet.

 • Forældrenes, skolens og ungdomsuddannelsers syn på og forventninger til hinanden
 • Er samarbejdsvanskeligheder kulturelt betinget?
 • Effektive pædagogiske handlemuligheder for at styrke samarbejdet

Læs også om:

Samarbejde mellem skole og tosprogede forældre

Følgende foredrag kunne være en god start for tosprogede forældres indskoling eller i det hele taget for deres børns skoleliv. Foredraget giver stof til eftertanke blandt forældrene og i skolen. I foredraget kommer jeg ind på nogle af de væsentlige elementer for børns vilkår derhjemme og i skolen.

God start på dit barns skolegang!

Samarbejde mellem skole og tosprogede forældre

Bl.a. forventninger til indskolingsbørnenes forældre

 

Undersøg følgende forhold, hvis du for første gang skal samarbejde med skolen:

 • Hvad ved du som forælder om den danske skole?
 • Hvad kender du som forælder til den danske skole og skolens formål?
 • Har du som forælder den nødvendige viden om den danske skole?

Vilkår for en god start på børns skolegang

Børns trivsel derhjemme

 • Forældrenes interne forhold
 • Børns og forældres følelsesmæssige forhold
 • Tid til børn og nærvær
 • Børns relationer til søskende
 • Børns sproglige stimulering, både på eget sprog og på dansk.

Børnene

 • Barnets sociale kompetencer
 • Barnets kendskab til andre børn, gik barnet fx i en dansk daginstitution?

Forældrene

 • Helbred, både fysisk og psykisk
 • Arbejde
 • Økonomi
 • Bolig
 • Er vi som forældre forbilleder/rollemodeller for vores børn?
 • Visioner for deres børn
 • Forældrenes støtte til deres børn, så de opnår disse visioner
 • Værdigrundlaget for børnenes skolegang

Samarbejde med skolen

 • Hvilken betydning har skolen for dit barn?
  • I nuet
  • I fremtiden
 • Ønske om at deltage aktivt i samarbejdet, fx deltage aktivt i møder, det sociale liv i skolen og forældrekonsultationer.
 • Hvilke ideer har forældrene til samarbejdet med skolen?
 • Har de som forældre konkrete ideer til at støtte deres børns læring og sociale liv i skolen?

Læs også om:

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Etniske forældres samarbejde med skole