Konflikthåndtering mellem børn/unge og med voksne i pædagogiske sammenhænge kan tappe os for energi. I konflikthåndteringen kan vi

Udsatte børn, unge
Udsatte børn, unge

voksne bl.a. på grund af tabt energi og stress komme til at virke styrende og destruktive i relation til børn og unge. Når vi er i den tilstand, vil det ikke være en stor hjælp for børns og unges konflikter, at vi er til stede eller blander os, fordi vi ikke har det psykiske overskud til at have overblik. I mit oplæg til og kurser om konflikthåndtering forsøger jeg med fagligt input og samspil med de voksne at give ny inspiration til konflikthåndtering.

Disposition

Præsentation.

Indledning med metaforiske billeder på konflikter og konfrontationer med unge.

Beskrivelse af udsatte børn og familier.

Indblik i:

 • Unges reaktionsmønster i mødet med professionelle og frivillige.
 • Refleksion på interaktion i kommunikation blandt de professionelle og frivillige.
 • Pædagogiske elementer i relationsdannelse.

Pædagogiske redskaber for frivillige og professionelle til at forebygge og håndtere konflikter mellem børn og mellem børn og voksne

 • Personligt
 • Fagligt
 • I konfliktprocessen
 • Før Under Efter Organisatorisk

Pædagogisk ”værktøj”, som er nødvendigt for at håndtere og forebygge konflikt.

 • Hvad er pædagogik?
 • Præsentation af pædagogisk model.
 • Relationskompetence.
 • Ressourceorientering.

Børn og unges:

 • Problemer.
 • Behov.
 • Forventninger til professionelle og frivillige.

Værdier

 • Bud på værdier.
 • Case om værdier.

Konflikter

 • Definition på konflikter.
 • Konflikttyper.
 • Konflikter skal ses som udviklingsmuligheder.
 • Konfliktmetoder anvendes i praksis i forhold til konflikter mellem børn.

Læs om forudsætninger for konfliktmægling

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Pædagogiske redskaber til konflikthåndtering