Jan har været anbragt en del steder, men er nu vendt hjem til familien. Forældrenes syn på Jan er, at de i perioder oplever ham som meget truende overfor dem. De er ikke trygge ved ham.

Systemet er ved at opgive ham, og de synes ikke, at der er noget, der nytter. På en weekendtur havde jeg en dyb samtale med Jan. I løbet af samtalen fortalte han nogle ting, som jeg finder meget tankevækkende. Han fortalte, at han savnede sin farmor helt vildt. Hun holdt meget af ham.

En dag, da han kom fra skole, fik han at vide, at farmoderen var død. Selvom der var 30 km mellem Jans bopæl og farmoderens hjem, tog han alene derhen. De øvrige familiemedlemmer var ved at gøre klar til begravelse. Da Jan kom, skulle farmoderens kiste køre til kirken. Jan hængte sig fast bag ligvognen.

Den kørte nogle meter, inden han gav slip. Jan sagde, at han ikke har det godt med, at moderen ikke kan styre ham og de andre søskende. Kort sagt, føler jeg ikke, at han har respekt overfor sin mor. Jan har ikke haft kontakt til sin far i mange år. Jan indrømmer, at han ryger en del hash. Jeg vil illustrere to ting tydeligt; først at han hænger på ligvognen, hvilket skal vise hans savn af farmoderen.

Den anden ting er, at han begrunder sit misbrug med, at han føler sig omringet af edderkopper. Jan føler, at den eneste måde, han kan slippe af med edderkopperne på, er ved at ryge meget hash, så han kan få fred. Han er ikke farlig, som mange andre mener, og han er enormt god til at formulere sig.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser