Lad være med at slå mig ihjel

Foredrag for krisecentermedarbejdere, ledere, konfliktmæglere og andre faggrupper, der arbejder med kvinder, der ramt af æresrelateret vold eller tvangsægteskaber fra familier med anden etnisk baggrund.

Du må ikke slå min mor ihjel
Du må ikke slå min mor ihjel

Kvinderne er flygtet fra deres familie og hele deres netværk.

Foredraget skal give redskaber og inspiration til, hvordan du og din institution kan støtte disse kvinder, der ofte er i deres livs største krise. Her er min ramme for foredraget, men I har mulighed for at samarbejde med mig om at tilpasse foredraget efter jeres behov.

”..Kvinder må selv bestemme, med hvem de skal giftes og leve sammen med, uanset hvad deres forældre og familie siger. Nej til vold og ja til respekt for kvindernes eksistens og anerkendelse af deres følelser…”

I foredraget vil jeg komme ind på:

Foredraget giver redskaber og inspiration til dig, der dagligt arbejder med kvinder, der er udsat for æresrelateret vold.

 • Hvordan støttes den enkelte kvinde, når hun kommer til krisecenteret og løbende derefter?
 • Indsigt og viden om forældrenes og familiens voldelige handlinger
 • Hvad er kendetegnende ved disse familier?
 • Forældrene lever isoleret, både i forhold til deres eget netværk og det øvrige samfund.
 • Forældrene er styret af deres oprindelige kulturelle og religiøse normer.
 • Forældrene frygter, at deres unges personlige, sociale og kulturelle udvikling er en trussel imod dem.
 • Forældre med flygtningebaggrund har været traumatiserede.
 • Forældrene kender ikke samfundets sociale, kulturelle og lovmæssige krav.
 • Forældrenes/familiens reaktion på konfliktmægling
 • Vi har ikke brug for politiets og kommunens hjælp.
 • I vores kultur bestemmer forældre og familie over de unge.
 • Vi løser selv vores problemer.
 •  I Danmark tænker man kun på de unge og især pigernes og kvindernes rettigheder. Man tænker ikke på vores kultur.
 • Hvis mine børn ikke vil komme hjem, men gemmer sig hos politi og kommune, kan de blive væk resten af deres liv.
 • Forudsætninger for mæglere og medarbejdere på krisecentre!
 •  I det indledende møde/kontakt skal man være tydelig med, hvad der sættes i gang, og gang på gang gentage hensigten/målet med mæglingen.
 • En uddannelse som pædagog, socialrådgiver, familieterapeut eller lignende.
 • En fagspecifik uddannelse og erfaring, her tænker jeg på tværkulturel viden og erfaring som en væsentlig forudsætning.
 • At have en personlig og naturlig udstråling og være imødekommende og anerkendende.
 •  At være rummelig, vedholdende og ikke opgivende.
 • At arbejde på at skabe et tillidsforhold til forældre og unge.
 • At arbejde konstant med at følge op på forældrenes tanker og handlemønster.
 • At udstråle professionalisme, tydelighed og myndighed omkring sin person, så forældrene udvikler lyst til mægling mellem dem og deres unge.

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Foredrag for krisecentermedarbejdere