Konflikthåndteringskursus

Evnen til konstruktiv håndtering af konflikter og udvikling af kompetencer i forhold til at skabe gode relationer er et væsentligt omdrejningspunkt for alle, der arbejder med børn og unge.

Følgende er en ramme for mit kursus, men den skal ikke opfattes som fast og uforanderlig. Du/I skal tænke, at I bliver involveret i planlægningsfasen, hvor jeres behov for faglig udvikling prioriteres højt.

Kurset er her tilrettelagt for frivillige, der arbejder i socialt udsatte boligområder, men det kan også tilpasses andre gruppers forudsætninger og behov.

Det kan tilrettelægges som hhv. et enkeltstående oplæg eller som et træningsforløb over en længere periode. Herved styrkes og udvikles det indlærte.

Kurset kan indeholde følgende hovedemner:

  • Præsentation, hvor hver enkelt deltager sætter ord på deres motiver for frivilligt arbejde i socialt udsatte boligområder
  • Faglige udviklingsmuligheder for frivillige
  • Indblik i børn, unge og familier, som de frivillige møder i boligområder
  • Hvad jeg ser som disse børns og unges udfordringer, behov og forventninger til både frivillige og professionelle?
  • Disse børns og unges reaktionsmønstre og hvordan de frivillige forholder sig konstruktivt til disse reaktioner
  • Fundamentale og nødvendige forudsætninger hos de frivillige
  • Konstruktiv konflikthåndtering
  • Forudsætninger for opbygning af gode relationer
  • Hvor er grænsen mellem frivilliges og professionelles ansvar, og hvordan løses konflikter mellem parterne?
  • Udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem de frivillige og professionelle

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Konflikthåndtering for frivillige