Udvikling af forældrekompetence

I det moderne samfund har forældrene brug for at tilegne sig nye kompetencer for at kunne kunne være rollemodeller og skabe et godt fundament for deres børn. De kan også have behov for at minimere evt. frustration i forhold til deres børns opdragelse og samarbejde med professionelle.

Etniske forældre
Etniske forældre

Hvad er baggrunden for disse frustrationer og evt. oplevelse af afmagt?

Hvilke krav og forventninger er der til forældrene, sådan at deres børn og unge trives og bliver en del af samfundet, og sådan at de kan blive gode talerør for deres børn?

Hvilke muligheder har forældrene for at styrke deres forældrerolle?

På dette kursus for forældre med anden etnisk baggrund kan der bl.a. sættes fokus på:

  • Forældrenes forventninger til og syn på skoler og andre pædagogiske institutioner
  • De professionelles forventninger til og syn på de etniske forældre
  • Børns og unges forventninger til forældrene
  • Hvad karakteriserer gode relationer mellem forældre, børn og unge? Hvad er konsekvensen af dårlige eller manglende relationer? Og hvilken betydning har de gode relationer?
  • Hvad er et godt samarbejdet i familien, og hvilken betydning har det?
  • Hvilken betydning har kommunikationsformen i familien for børn og unges trivsel og deres sociale integration?
  • Vigtigheden af forældrenes aktive deltagelse i og samarbejde med skoler og institutioner og dårlig trivsel som konsekvens af mangel på samme
  • Hvad kan forældre gøre for at bidrage til et godt samarbejde?

Gennem kurset anvendes konkrete eksempler og cases bl.a. illustreret med billeder fra vores bog “Hjertet på rette sted – Socialt arbejde på tværs af kulturelle forskelle”.

Kurset for etniske forældre tilrettelægges fleksibelt efter aftale med jer og med udgangspunkt i jeres ønsker og behov.

Læs også om:

Tilbage til foredrag og kurser

Tilbage til “Blog”

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Kursus for etniske forældre