Foredragfor plejefamilie
Foredrag for plejefamilie

Følgende er nogle udmeldinger fra forældre med etnisk minoritetsbaggrund, hvor deres børn er anbragt i plejefamilier.

 ”… Du skal ikke tro, du er noget… jeg ved godt, hvad der er bedst for mit barn… danskere er racister, de tager mit barn fra mig. Du kan ikke passe på mit barn … ”

Introduktion/indledning

Som plejefamilie med jævnlig kontakt med familier med anden etnisk baggrund tænker jeg, at man især møder den dårligt fungerende gruppe, som på alle måder har svært ved at tilpasse sig det danske samfund. Nogle af jer hører en del fra de familier, der har børn anbragt hos jer. Der er ingen tvivl om, at der er en del udfordringer med nogle familier.

På dette kursus har du mulighed for at møde en oplægsholder, som bl.a. arbejder med udsatte familier med forskellig etnisk baggrund og taler ud fra sine mangeårige erfaring med pædagogik og terapi.

 Foredrag/undervisningsstil

Mit fokus er på dialog med deltagerne. Jeg bruger et sprog og henviser til problemstillinger, som hver enkelt deltager kan forstå og se for sig i deres daglige møde mellem plejefamilie og biologisk familie. Jeg går lige til sagens kerne og kan ikke lade være med at provokere, i håbet om at mit oplæg får alle til at reflektere over sit arbejde og finde den stil, som passer til jer og jeres samarbejde med familierne.

Ahmet Demir
Dialog med deltagerne

I mit foredrag/min undervisning vil jeg belyse udfordringerne med etniske minoritetsfamilier ud fra nogle konkrete cases der illustrerer, hvordan jeg selv håndterer forskellige udfordringer.

Hvis man vil vide mere om mig og min pædagogiske erfaring, vil jeg anbefale bogen Hjertet på rette sted, hvor jeg er medforfatter. Begynd eventuelt med at klikke på dette link for at danne dig et billede af, hvad bogen handler om

 

Disposition

 Møde mellem plejefamilie og biologisk familie

   • Hvad kender I til hinanden?
   • Parternes fordomme over for hinanden.
   • Hvordan arbejder man med en biologisk families modstand?

Dannelse af relationer mellem plejefamilie og biologisk familie

   • Hvad skal du som plejefamilie gøre for at skabe den nødvendige relation til den biologiske familie? Ud fra en model beskriver jeg væsentlige elementer i relationsdannelsen.

Indsigt i familier med anden etnisk baggrund

   • Hvordan påvirker udvikling relationerne mellem forældre og børn/unge?

Opdragelse

   • Plejefamiliens opdragelsesgrundlag/-ideal.
   • Etniske familiers opdragelsesgrundlag/-ideal.

Samarbejde mellem plejefamilie og biologisk familie

   • Hvad skal der samarbejdes om?
   • Hvad er værdigrundlaget for samarbejdet?
   • Hvordan samarbejder man, og hvordan skabes et effektivt samarbejde?

 

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig Book et foredrag
Hjem Introduktion til mine ydelser Foredrag og kurser Det er mit barn, du bestemmer ikke over det!