Vold i familier og især imod børn har alvorlige konsekvenser for børnene. Deres personlighed, socialisering og faglige kunnen bliver skadet på grund af den vold de er/har været udsat for.

Jeg mener, at de professionelle, der har med børn, unge og familier at gøre skal være yderst opmærksomme på børn og unge, der ikke trives i de pædagogiske institutioner.

Det skal ikke forstås sådan, at vi skal tænke på om der er tale om vold, hver gang vi ser børn, unge og familier. Men vi skal lægge mærke til, hvordan børn og unge trives i sociale sammenhænge. Fx i direkte kontakt mellem professionelle og børn og unge, skal der lægges mærke til deres verbale og nonverbale sprog.

Hvis de professionelle er usikre på børn og unges signaler, skal der sættes særlig fokus herpå. Billedet viser tydeligt et ungt menneske, der er offer for de voksnes voldelige handlinger.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser