Børn har brug for deres forældre og voksnes betingelsesløse omsorg. Men jeg bliver ofte spurgt i forbindelse med min undervisning af professionelle hvad der gør at nogle forældre vælger at bruge afstraffelsesmetoder som opdragelse.

Med denne case ønsker jeg at få forældre og professionelle til at reflektere over, hvad der sker med børn, der udsættes for vold, og hvilke konsekvenser det har for deres trivsel og fremtidige liv.

Jeg har gode erfaringer, bl.a. ved brug af denne case i mine foredrag. Mange forældre reagerer meget voldsomt på casen, og en har udtalt: “De forældre, der er voldelige overfor deres børn, kan ikke være normale…?”

Referencer vedr. opdragelse 

Børnenes opdragelse og udvikling

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser