Individuel supervision

Den enkeltes behov og komplekse temaer er i fokus for individuel supervision.

Faglig og personlig udvikling i relation til dit arbejdsområde

Individuel supervision

Individuel supervision

Individuel supervision giver jeg blandt andet omkring emner som unges vold og trusler over for medarbejdere og interne samarbejdsvanskeligheder.

Det kan også være omkring den enkelte medarbejders manglende motivation for sit arbejde, udvikling af samarbejdet med kollegerne, arbejde på at blive synlig og reflektere over sin væremåde i forhold til kolleger og leder med det mål at opnå bedre trivsel og større arbejdsglæde.

Det kan desuden være sagssupervision, hvor det kan handle om at få dig til at reflektere over dine succeser og ud fra disse udvikle ny pædagogik og behandlingsmetoder til nye arbejdsopgaver.

Individuel supervision kan foregå hos mig på et tidspunkt, der passer dig, enten i arbejdstiden eller efter arbejde.

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer