På denne side kan du læse om min terapi og rådgivning for private. Familier, par og individer i familier kan på et eller andet tidspunkt i deres liv opleve at have brug for professionel støtte. Der har du mulighed for at henvende dig til en familierådgiver som mig.

Min terapi og rådgivning bygger på mange års erfaring, bl.a. med følgende områder:

 • Kriser i familien
 • Samlivsproblemer
 • Skilsmisse.
 • Konflikter
 • Vold imod børn, unge og voksne
 • Vold i parforholdet.
 • Kriminalitetstruede børn og unge.
 • Livskriser
 • Tab og sorg
 • Angst
 • Depression
 • Stress og udbrændthed.
 • Lav selvtillid og -følelse
 • Opgivenhed
 • Meningsløshed
 • Ensomhed
 • Manglende tro på sig selv
 • Skyld og skam
 • Tristhed
 • Afmagt i forhold til parforhold/familie/børn.
 •  Traumer, fx krigstraumer

Forudsætninger for meningsgivende terapi og rådgivning er bl.a.

 • At familien, parret og individet er motiveret og erkender, at de har brug for professionel støtte fra en familierådgiver.
 • At man er bekendt med, at man i terapi- og rådgivningsprocessen arbejder med sig selv.
 • At man arbejder med sin egen refleksion i terapi- og rådgivningsprocessen og udvikler en ny måde at leve med sin familie.
 • At man tager ansvar for sin del af konflikterne.
 • At man ikke tænker og føler, at modparten har ansvaret eller skylden for alle konflikter i familien.
 • At man har respekt for modparten, selv om det er hårdt pga. den aktuelle konflikt.

Jeg tilbyder

Råd og vejledning til familier uanset kulturel baggrund og søger gerne løsninger med udgangspunkt i jeres egne normer og værdier.

Jeg tilbyder

Individuel -, par – og familieterapi. I samtalerne lader jeg mig inspirere af forskellige psykologiske og terapeutiske metoder, men primært arbejder jeg ud fra et eksistentielt grundsyn.  Emmy Van Deurzen har forklaret således:

 • ”At arbejde eksistentielt betyder,

  at man vælger at fokusere på klientens måde at være i verden på. Derved forkastes teknikker og strategier til fordel for refleksion. Når man deltager sammen med klienten i en eksistentiel udforskning, betyder det, at man sammen med hende må gennemtænke alle de emner, der betyder noget for hende.”

I mit daglige terapeutiske arbejde lader jeg mig inspirere af at give en forståelse for, at livet ikke er enkelt, og at der heller ikke findes enkle løsninger på menneskelige problemer. At mennesket i sit møde med verden og i medmenneskelige relationer gentagne gange vil møde det uforudsigelige. Det enkelte menneske må støttes til at forholde sig til det, der sker og udvikle nye handlemuligheder på egne betingelser og vilkår.

Türk ve Kürt ailer için video – Video på tyrkisk                  Se video på dansk

Kendetegnene ved samtalerne er blandt andet:

 • Jeg fokuserer på at skabe en brugbar kontakt med hver enkelt og etablere en dialog.
 • Jeg fokuserer på ressourcer og motiverer familiens medlemmer til at finde brugbare løsninger på baggrund af refleksion.
 • Sammen søger vi at finde brugbare løsninger og komme på sporet af nye værdier, som kan danne grundlag for nye handlemåder i forhold til de temaer, som optager jer.

Min tilgang til dig/jer

 • Jeg tror på, at du har gjort, hvad du kunne, for at få familien til at fungere.
 • Jeg tror på, at hver enkelt familie besidder ressourcer.
 • Jeg arbejder på at få dig/ jer til at bruge de ressourcer for dig selv og familien.
 • Jeg er direkte og vil inden for kort tid sammen med jer gå til kernen af jeres problem.
 • Jeg holder fast og tør sætte ord på, hvad jeg ser og hører fra dig/jer.
 • Jeg er overbevist om, at familier, par og individer via terapi og rådgivning kan finde ud af, hvad der er bedst for dem og deres familier.

Familiesamtaler foregår hjemme hos familien, og tiderne kan aftales, så det ikke er en forhindring for familiens arbejdsliv. Hvis du sidder med en problemstilling uden at vide, hvordan I kommer videre, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende telefonsamtale. Du kan også være anonym.

Læs også om:

Anonym ægteskabsrådgivning til tværkulturelle par og unge
Anonym hjælp til voldsramte kvinder f.eks. på krisecenter eller under jorden
Anonym rådgivning vedr. tvangsægteskab

 

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?

Kontakt mig og hør, hvad jeg kan gøre for jer
Hjem Introduktion til mine ydelser Terapi og rådgivning for private