Troels-savner-sin-farHer vil jeg med en konkret historie beskrive, hvordan jeg forsøgte at få en dreng – lad os kalde ham Troels – til selv at formulere sine problemer, samt håndteringen af disse i samarbejde mellem drengen , familien og mig.
Det handler om Troels på 14 år, som havde skiftet folkeskole to gange, havde gået på ungdomsskole, været anbragt på efterskole og var kommet tilbage til familien igen. Han havde derefter været indblandet i vold og tyverier, og han havde kontakt til kriminelle ungdomsmiljøer, og han var pga. sine sidste overfaldshandlinger blevet anbragt på en lukket ungdomsinstitution.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser