Jakob er en dansk dreng, som gik på et kommunalt skoleprojekt for elever, som havde svært ved at klare sig i en normal klasse. Efter 7. klasse blev han anbragt på en kostskole uden for kommunen. Jakob og især hans mor var meget skuffede og utilfredse med skolens faglige tilbud. Moren mente, at Jakob fagligt ikke havde lært noget som helst på den kostskole. Hun og familiens sagsbehandler besluttede derfor, at Jakob skulle vende tilbage til sin oprindelige skole. Moren bad om ekstra foranstaltninger for Jacob, som et supplement til skolen.

På baggrund af disse krav henvendte sagsbehandleren sig til os for at høre, om vi kunne påtage os denne opgave, som ikke var tung. Vi skulle tilbyde Jakob nogle fritidsaktiviteter og engang imellem have en familiesamtale med Jakob og familien.

Vi besluttede os for at invitere dem til en introduktionssamtale i Blæksprutten. Sagsbehandlerens beskrivelse og min egen oplevelse af Jakob til denne introduktion var, at han var meget sød og rolig.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser