Historien handler om en ung indvandrer, som jeg i det følgende vil kalde Sami. Hans historie er interessant, idet man ser, hvordan hans skolegang udvikler sig, samt hvordan hans familie forholder sig til hans socialisationsproblemer i det danske samfund. Fra Sami var 11 år brugte han Blæksprutten som værested efter skoletid. Via vores kontakt til ham, vidste vi, at han havde problemer, men hverken skolen eller familien ønskede nogen form for samarbejde med os.

En vinterdag blev vi kontaktet af skolepsykologen, som ville høre, om vi var interesseret i et samarbejde om en ung. Da vi fik at vide, at det handlede om Sami, blev psykologen klar over, at vi kendte ham. På baggrund af nogle års kendskab til ham vidste vi, at han havde brug for vores hjælp i forhold til faglighed og sin familie og ikke mindst i forhold til sine personlige problemer.

Sami fortalte os direkte, hvilket syn hans familie havde på vores projekt og arbejde. De omtalte vores arbejde negativt og mente, at projektets målgruppe kun var kriminelle og dårlige unge på stoffer. De ville på ingen måde have noget med os at gøre.

Selv om vi over for skolepsykologen havde sagt ja til at samarbejde om Samis problemer, lagde vi ikke skjul på familiens syn på os. Vi bad derfor skolen i samarbejde med sagsbehandleren om at finde ud af, om familien ville indgå i at samarbejde med os, før Sami blev visiteret til Blæksprutten.

Familien indvilligede i at samarbejde i en aftalt periode på et halvt år. Blæksprutten skulle primært arbejde med Sami, og sagsbehandleren skulle tage sig familien, hvis de havde brug for det.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser