Tværfagligt samarbejde og utraditionelt, pædagogisk arbejde giver nogle andre muligheder, end dem man har i det almindelige, pædagogiske arbejde. Det utraditionelle i denne sammenhæng går ud på, at Blæksprutten samarbejder med lokal institutioner og frivillige folk fra foreninger og beboere i forbindelse med forskellige arrangementer. Det var ved et af disse arrangementer at Süleyman deltog.

Süleyman kom fra en familie med otte søskende, hvor hverken far eller mor havde arbejde. Familien var kommet til Danmark som flygtninge – faderen havde i sit hjemland været udsat for psykisk tortur. Deres ophold her i landet havde ikke været nemt; de var blevet kastebold mellem to kommuner om, hvem der skulle give dem lov til at bo i kommunen.

Drengen havde svært ved at klare sig i folkeskolen, og derfor gik han allerede i 3. klasse på en af kommunens specialprojekter. Både skole og socialforvaltning havde massive vanskeligheder med at hjælpe familien i deres sociale og kulturelle integration, og i den sammenhæng var Süleyman den mest belastede og belastende.

Familien og forvaltningen prøvede sammen at finde et andet tilbud uden for kommunen, hvor der både var et skole- og et socialpædagogisk tilbud med henblik på, at Süleyman kunne blev integreret i det danske samfund.
Men han ville ikke være på det opholdssted, som kommunen fandt til ham.

Han forsøgte flere gang af tage hjem uden opholdsstedets tilladelse. At rejse hjem gav dog ikke ro hverken i familien eller i forvaltningen, for når han befandt sig i lokalmiljøet, så opstod der vold og hærværk, hvor han kom, og han var truende over for sine omgivelser.

 

Mine ydelser

Som konsulent, familiebehandler, konfliktmægler, supervisor og foredragsholder samarbejder jeg med jer med udgangspunkt i den konkrete sag.

Se mere under mine ydelser