Supervision

 • Supervision

  Supervision er et rum for fagfolk, der er interesseret i kontinuerligt at udvikle sig på det personlige og faglige niveau. Jeg oplever gang på gang meget motiverede og kompetente fagfolk og ledere, som alligevel har brug for en supervisor udefra for at blive enormt skarpe på deres pædagogik, sundheds- eller […]

 • Supervisionsprocessen

  Supervision er væsentlig i pædagogiske institutioner og for medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. Min erfaring som supervisor er, at supervision er nødvendig for medarbejdere og ledelse som individer og som gruppe. I supervisionsprocessen kommer den enkelte, gruppen og ledelsen til at reflektere over egen personlige og faglige optræden, og i […]

 • Psykisk arbejdsmiljø

  Virksomheder, pædagogiske institutioner, uddannelsesinstitutioner, boligselskaber med socialt arbejde og ikke mindst frivillige grupper har alle fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Jeg har via mine mange år som leder af en pædagogisk institution, og supervisor for forskellige faggrupper, oplevet, at der er behov for at fokusere på følgende i forbindelse […]

 • Supervision

  Supervisionsprocessen kræver meget af supervisoren, som skal være klar med dagorden, konkrete temaer og have sagen på plads helt fra starten. Hvis en enkelt medarbejder skal have sagssupervision, skal bl.a. følgende være på plads:   Supervisantens præcise rolle i gruppen klarlægges. Hvad vil den enkelte medarbejder tage op? I dialog […]

 • Supervision

  Supervision er en mulighed for medarbejdere og ledelse til at udvikle sig hver for sig og sammen. I organisationer, pædagogiske institutioner og boligprojekter i lokalområder oplever medarbejdere udfordringer på forskelligt niveau i relation til deres arbejde. Min erfaring som supervisor fortæller, at konflikter kan have konsekvenser i form af manglende motivation for arbejdet og ikke mindst føre til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

 • Supervision også for rollemodeller

  Jeg har lyst til at dele en af mine gode oplevelser som supervisor i et socialt boligområde, hvor boligselskabet i deres valg af boligsociale arbejdere prioriterer at ansætte etniske unge fra 17 år til midt i 20’erne, som er i gang med enten gymnasium eller anden uddannelse. De bliver ansat for at være rollemodeller for og brobyggere til andre unge i lokalområdet og skal arrangere forskellige socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge.

 • Supervision har væsentlig betydning for det psykiske arbejdsmiljø

  I det daglige arbejde møder fagfolk en del kompleksitet i pædagogiske eller undervisningsmæssige sammenhænge, men der kan også være interpersonel kompleksitet.

  Disse kompleksiteter tager en del af vores energi, og hvis vi som professionelle eller ledelse ikke forholder os til det i dagligdagen og gør noget, vil den enkelte medarbejder eller leder efter min mening slås og bruge energi.