Supervision

Supervision er et rum for fagfolk, der er interesseret i kontinuerligt at udvikle sig på det personlige og faglige niveau. Jeg oplever gang på gang meget motiverede og kompetente fagfolk og ledere, som alligevel har brug for en supervisor udefra for at blive enormt skarpe på deres pædagogik, sundheds- eller ledelsesarbejde.

Byte Dept at SVA MFA IXD

Supervision

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons License Jeffrey Zeldman via Compfight

Jeg superviserer og har superviseret:

Jeg tilbyder:

Supervision

 

Supervision af familierådgivere

sagsbehandlere i kommunerne i forhold til vanskelige børnesager, bl.a. familierådgivere der arbejder med familier med forskellig etnisk baggrund.

Supervision af pædagoger og andre faggrupper  i bl.a. surrogatfængsel, skoler, børnehaver og andre pædagogiske institutioner.

Supervision af socialrådgivere og familierådgivere, der fx arbejder med komplicerede sager omkring familier, børn og unge i kommunernes børn og familie-grupper eller socialcentre.

Supervision af støttekontaktpersoner for unge, familieterapeuter og rådgivere forunge med forskellige diagnoser og andre komplicerede personlige, sociale, kulturelle og faglige problemstillinger.

Pædagogiske redskaber til konflikthåndtering

Pædagogiske redskaber til konflikthåndtering

Supervision af plejefamilier, opholdssteder og behandlingsinstitutioner, bl.a. personale der arbejder med unge med anden etnisk baggrund end dansk i disse institutioner.

Supervision af opsøgende teams og gademedarbejdere, bl.a. om hvordan disse medarbejdere kan forebygge kriminalitet og motivere foreningsløse unge til at blive organiseret i de forskellige foreninger og eksisterende fritids- og ungdomsklubber.

Supervision af tværfaglige behandlerteams – pædagoger, lærere, socialrådgivere o.a.

Supervision af rollemodeller og brobyggere i socialt boligbyggeri, der har udfordringer med børn og unge. Nogle boligselskaber ansætter unge med anden etnisk baggrund end dansk som rollemodel eller brobygger, så de sammen med lokale fagfolk arrangerer socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge. Rollemodeller og brobyggere har brug for både supervision og oplæg i forhold til de forskellige udfordringer

Supervision af læger og andet sundhedspersonale, fx om deres patienters reaktion på alvorlig sygdom og forståelsen af sygdom og dens behandling hos patienter med en anden kulturel baggrund end dansk.

Supervision af pædagogiske ledere og skoleledere, som ønsker personlig og faglig udvikling. Jeg oplever, at de i perioder har brug for supervision for at se, hvordan de kan tage forskellige faglige udfordringer op med deres medarbejdere, her specifikt faglig kompetenceudvikling, interne medarbejderkonflikter osv.

Supervision af AKT-medarbejdere ift børn med adfærdsmæssige vanskeligheder.

Min supervisionsform kendetegner sig ved bl. a følgende:

  • Supervisanten er i fokus med sin person og faglighed.
  • Sammen med supervisanten kommer den enkeltes og organisationens værdier i spil i de forskellige temaer.
  • Supervisantens og gruppens faglige og personlige erfaringer kommer i spil i form af reflekterende temaer.
  • Supervisionen kombineres med oplæg ud fra institutionens og gruppens faglige behov.
  • Supervisanten og gruppen får ud fra konkrete temaer nyt input eller nye tanker til at handle anderledes i deres daglige pædagogiske arbejde.
  • Engagement – jeg brænder for at supervisere.
  • Jeg er konkret og virkelighedsorienteret i min kommunikation.
  • Jeg vil se på det, der ikke kan tales højt om i organisationen eller i medarbejdergruppen.
  •  Jeg giver noget af mig selv ud fra mine mange års erfaring med socialpædagogik, undervisning og terapi.
  • Jeg er resultatorienteret, dvs. at jeg følger op på de temaer, der bliver taget op i supervisionsrummet, for at høre om der sker en forandring.

Referencer vedr. supervision her. Artikel om supervision her.

Tilbage til “Supervision”

Tilbage til “Ydelser”

Share Button
Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar