Supervision

Supervisionsprocessen kræver meget af supervisoren, som skal være klar med dagorden, konkrete temaer og have sagen på plads helt fra starten. Hvis en enkelt medarbejder skal have sagssupervision, skal bl.a. følgende være på plads:

 

Supervisantens præcise rolle i gruppen klarlægges.

  • Hvad vil den enkelte medarbejder tage op?
  • I dialog formuleres, hvad den enkelte medarbejder vil have med i supervisionen.
  • Supervisanten skal på baggrund af det definerede problem selv definere sine behov og forventninger til kollegerne.
  • Når gruppen skal i gang med grupperefleksionsprocessen, skal de fastholde fokus på supervisantens behov og ønsker.

Til daglig kan medarbejderne arbejde i daginstitutioner eller på gadeplan i socialt belastede områder. I forhold til brugerne dvs. børn, unge, familier og samarbejdspartnere, oplever jeg, at mange medarbejdere har brug for supervision, men ikke alle institutioner har mulighed for at tilbyde dem det.

Jeg mener, at supervision er en del af den faglige udvikling. Mine erfaringer som supervisor i forskellige institutioner rundt omkring i landet viser, at når institutionspersonale får mulighed for supervision, kan det i mange tilfælde have bl.a. følgende betydning for dem:

Jeg bruger forskellige tilgange til supervision for at komme ind til kernen i det, der fylder meget for den enkelte medarbejder, afdeling eller institution.

I supervision er det den enkelte medarbejder eller gruppen, der definerer, hvad der skal tales om. Men på baggrund af mit kendskab til gruppen kan jeg også komme med forslag til, hvad der eventuelt skal tages op.

Min stil som supervisor er direkte og konkret. Jeg får den enkelte eller gruppen til at reflektere over nye pædagogiske veje at gå eller at forholde sig til en ny måde at håndtere deres interne konflikter.

For at supervision lykkes, kræves følgende læs mere her. På denne side opridser jeg kort, hvad der skal til, så supervisionen fører til en konstruktiv udvikling hos dig eller jeres institution.

For at have et detaljeret bud på hvad jeg forstår ved supervision, har jeg publiceret følgende artikel.

Referencer vedr. supervision her. Artikel om supervision her.

Artikel om supervision her

Tilbage til “Jeg tilbyder”

Foto: Flickr

Share Button
Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar