Inklusion

 • Anerkendelsens uhørte stemmer: minoritetsforældre og folkeskolen

  Hans Elbeshausen, Lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi/ tidl. Danmarks Biblioteksskole Ahmet Demir, Cand.Pæd; Familieterapeut, Selvstændig socialkonsulent Uhørte stemmer er en bog, der handler om den kulturelt mangfoldige skole i Danmark – eller rettere om dens fravær. Bogens forfattere beskriver på en engageret, kompetent og indfølende måde sproglige minoritetsforældres kamp for respekt, […]

 • Integration af etniske minoriteter

  Det er ikke kun etniske minoriteter, der skal integreres. I mit pædagogiske arbejde har jeg haft interesse for integration. For mig handler integration i pædagogisk kontekst om at anerkende minoriteter med deres rettigheder og pligter uden at gøre dem forkerte pga. deres kulturelle, nationale og religiøse tilhørsforhold. Jeg er af […]

 • Inkluderende pædagogik

  Begreberne inklusion og eksklusion fylder en del, både på samfundsplan og i dagligdagen. En del professionelle er interesseret i at få indsigt i begreberne og skriver om det. Jeg har holdt oplæg om inkluderende pædagogik for flere pædagogiske institutioner. I mine oplæg forsøger jeg at arbejde med det primære mål, […]

 • Udsatte børn og unge har brug for anstændig behandling!

  På det sidste har jeg i medierne hørt en del om børn og unge, der er blevet anbragt i fx plejefamilier eller på socialpædagogiske opholdssteder, hvor de er blevet udsat for grov behandling. Onsdag den 11.4.2012 fortalte Radioavisen også noget omkring manglende tilsyn af disse anbringelsessteder.

  Da jeg hørte om de udsatte børns og unges situation disse steder, fik det mig til at tænke på det tyrkiske/kurdiske udtryk ”at løbe fra regnvejr og blive fanget af haglvejr”.

  Dette udtryk illustrerer for mig de udsatte børns og unges situation. Jeg har i mere end 25 år arbejdet med disse børn og unge og har gang på gang oplevet børn og unge, der ikke trivedes i hjemmet. Forældrene gjorde deres bedste, men det lykkedes ikke for alle. Nogle forældre kunne ikke beskytte deres børn mod ”regnvejr”, og til sidst valgte de kommunale myndigheder at anbringe børnene uden for hjemmet. Uden at generalisere viser nogle af disse steder sig at være ”haglvejr”. Når hagl rammer, gør det ondt, og jeg har hørt, at nogle anbragte børn udsættes for grov behandling i form af omsorgsvigt og mange andre ting.

 • Panik over møde for mødre

  Medier og politikere kæmper om at udtale sig om et møde for kvinder på Holbergskolen i København. Det interessante er, at mødet ikke er for en bestemt nationalitet eller fx for muslimske kvinder.

  Det er for alle kvinder. Derfor har jeg svært ved at forstå, at nogle politikere i medierne fremstiller det som om, mødet kun er for muslimske kvinder.