Samarbejde mellem tosprogede forældre og UU-vejledere

Anerkendende tilgang mellem UU-vejlederen og forældrene som udgangspunkt for deres samarbejde.

Jeg er i gang med forberedelserne til idag, hvor jeg skal holde oplæg for UU-vejlederne. Samarbejde med forældre og unge i forbindelse med deres uddannelse er en udfordring for både UU-vejlederne og forældrene. Indimellem kan parterne gøre samarbejdet komplekst, hvilket kan skyldes flere forhold. Her tænker jeg konkret på, at parterne kan have forudfattede meninger om hinanden.

Parter med forudfattede meninger kan være med til at spænde ben for de unge og deres uddannelse. Jeg vil bidrage med følgende oplæg:

Disposition for mit oplæg

  • Møde mellem UU-vejledere og forældre.
  • Indblik i de unges sociale og kulturelle forhold. I denne sammenhæng fokuseres på unge fra traumatiserede familier, dvs. forældrene har været udsat for grusomhed og krænkelser.
  • Bud på, hvad jeg ser som de unges problem.
  • Forældrenes oprindelse og syn på uddannelse i deres hjemland og kontra deres syn på og kendskab til det danske uddannelsessystem.
  • Hvilke initiativer skal vi tage for at få alle unge i gang med en uddannelse og for at fastholde dem i systemet
  • Hvad er de særlige udfordringer i forhold til unge med etnisk minoritetsbaggrund?
  • Hvordan fastholdes unge i uddannelsessystemet?
  • Anerkendende tilgang.
  • Metoder.
  • Nødvendige kompetencer til UU- vejeleder.

Med dette oplæg vil jeg inspirere UU-vejlederne. Det overordnede budskab i samarbejdet er at fokusere på både forældrenes og de unges ressourcer, og at hver part skal gøre sit for at skabe de nødvendige muligheder for at fastholde de unge i deres uddannelse.

Tilbage til foredrag og kurser

Share Button
Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

Skriv et svar