Foredrag

 • Ahmet Demir. Foredragsholder

  Foredragsholder

  Hvis du/I har behov for viden om emner bl.a. inden for børn, unge, familier, etniske minoriteters inklusion, forebyggelse af kriminalitet og radikalisering og styrkelse af forældresamarbejde kan du/I kontakte mig for at høre, hvad jeg kan tilbyde. Som foredragsholder gør jeg meget ud af følgende: At jeg i dialog med arrangøren […]

 • Introduktionsvideo, socialkonsulent Ahmet Demir

  I det følgende link kan I se min introduktionsvideo om min socialkonsulentvirksomhed. http://www.youtube.com/watch?v=aoz2kISyAsA Jeg tilbyder følgende ydelser: Konsulentbistand til kommuners børn og familie-grupper eller socialcentre i komplicerede familiesager. Foredrag og kurser Supervision Konfliktmægling Mentor Terapi og rådgivning for private. Jeg har brug for at høre jeres kommentarer i forhold til […]

 • Foredragsholder

  Fagfolk, pædagogiske uddannelsesinstitutioner og sociale myndigheder kan have brug for nyt fagligt input udefra i forhold til deres arbejde med familier, børn og unge, undervisning og pædagogik. Når I skal vælge en foredragsholder, er der flere gode grunde til at vælge mig, bl.a. følgende: Foredragets indhold bearbejdes i tæt dialog […]

 • Foredragsholder

  Jeg er en erfaren foredragsholder, bl.a. inden nedenstående områder. Her har du mulighed for se at min videointroduktion. Familie Børn og unge Pædagogik Inkluderende pædagogik Etnisk familieudvikling Etniske børn og unges integration Kurser og kompetenceudvikling for familier Socialpædagogisk metodeudvikling Bekæmpelse af bander Samarbejde mellem pædagogiske institutioner og forældre, fx tosprogede […]

 • Forældre er porten til deres børns og unges integration

  Ringsted Tyrkiske Forening arranger inspirationsaften for deres medlemmer. Formålet med aftenen er at komme i dialog med forældrene og inspirere dem. I dialogen med forældrene er der mulighed for at give plads til de emner og temaer, som optager forældrene. Disposition Folkeskolens formål Forældrenes og skolens forventninger til hinanden Forældrekompetence […]

 • Samarbejde mellem tosprogede forældre og UU-vejledere

  Anerkendende tilgang mellem UU-vejlederen og forældrene som udgangspunkt for deres samarbejde. Jeg er i gang med forberedelserne til idag, hvor jeg skal holde oplæg for UU-vejlederne. Samarbejde med forældre og unge i forbindelse med deres uddannelse er en udfordring for både UU-vejlederne og forældrene. Indimellem kan parterne gøre samarbejdet komplekst, […]

 • Oplæg for frivillige fra Ungdommens Røde Kors.

  Jeg er i gang med at forberede mig til i morgen, hvor jeg i Vejle hele dagen skal holde oplæg for frivillige fra Ungdommens Røde Kors.

  Mit oplæg kan læses her. Det handler om mødet mellem frivillige og deres brugere. I mødet foregår der meget på både det sagte og usagte plan. Kunsten er at få de frivillige til at reflektere over både det sagte og det usagte, og ud fra refleksionerne udvikle nye pædagogiske strategier for at støtte brugerne af Røde Kors.

 • Oplæg for frivillige fra Dansk Røde Kors

  Jeg sidder nu og forbereder mig til i morgen, hvor jeg skal holde oplæg for frivillige fra  Red Barnet Ungdom. Oplægget handler om relationskompetence og konflikthåndtering. Jeg har oplevet frivillige hos både  Red Barnet Ungdom og Dansk Flygtningehjælp gøre en kæmpeindsats for udsatte børn og unge. De frivillige kan efter min mening […]