Jeg er træt af jeres krav

I forbindelse med mit arbejde med etniske unge og familier hører jeg i ugens løb ofte følgende fra de unge: ”Jeg er træt af jeres krav…”.

Det undrede mig, hvad de unge mente med det, så da jeg i forbindelse med en familiesamtale undersøgte, hvad der lå bag de unges udmelding, viste det sig, at forældrene forsøgte at opdrage de unge med det, jeg vil kalde traditionel autoritær opdragelse, selv om de unge er født og opvokset her i landet.

Der er en kløft mellem de unge og forældrene, og de har svært ved at forstå hinanden. Her mener jeg, at det er forældrene, der skal forstå de unge, deres vilkår og udvikling. Når forældrene har svært ved at forstå de unge og deres udvikling, giver forældrenes opdragelse, krav og forventninger anledning til voldsomme sammenstød mellem forældrene og de unge.

For ovennævnte familie og andre familier i samme situation vil jeg opfordre de professionelle, der har kontakt til disse etniske familier og unge, til at være opmærksomme på, hvorfor at fx unge ikke trives og kan være aggressive. Her mener jeg, at årsagen blandt andet kan være, at forældrenes opdragelse og forventninger gør det svært for de unge at fungere i forskellige sociale sammenhænge.

I forhold til den konkrete oplevelse gik det op for mig, at selv om vi professionelle i vores arbejde fokuserer meget på den unge, fik jeg først nu øje på, at unges dårlige trivsel uden for hjemmet kan have noget at gøre med forældrenes traditionelle opdragelsesmetoder og forventninger.

Ud fra den konkrete oplevelse sagde jeg til forældrene, at jeg ville have en samtale med dem om, hvordan de skulle forholde sig og reflektere over deres opdragelsesmetoder og ikke mindst deres forventninger til den unge. Selv om forældrene ville have, at jeg skulle fokusere på deres unge og se dem som problemet, fastholdt jeg, at forældrene havde medansvar for de unges problemer.

De kunne se på mig, at jeg ikke kun ville fokusere på de unge, så de gik med til, at vi skulle se på deres metoder og forventninger til deres unge, og ikke mindst skulle vi se på, hvordan de kunne støtte deres unge.

Jeg vil afslutningsvis opfordre alle professionelle til at være enormt reflekterende over, hvad der sker med børn og unge i samspillet med deres familier. Forsøg at være nysgerrig over disse refleksioner, vær undrende og hold gerne fast på forældrenes medansvar. Selv om nogle forældre er afvisende, når man stiller krav, og undrer sig over, at man stiller krav til dem, mener jeg, at man ud fra sine refleksioner skal holde fast i det, man ser.

Det handler ikke om give skyld, men snarere om at få forældrene til at reflektere over deres opdragelsesmønstre og forventninger. I samarbejde mellem forældrene og den professionelle kan forældrene justere deres opdragelse, forventninger og handlemønstre over for de unge, så de kan være en større støtte for deres børn og unge.

Posted in:

Kontakt mig

Har I brug for en erfaren konsulent med speciale i udsatte familier, en engageret supervisor eller en inspirerende foredragsholder?
KONTAKT MIG og hør, hvad jeg kan gøre for jer
About the Author

Ahmet Demir

Jeg har 30 års erfaring med udsatte børn, unge og familier og særligt kendskab til etniske minoriteter. Mine ydelser er rettet mod, kommuner, skoler og institutioner, privatpersoner. Jeg tilbyder terapi, konflikthåndtering, konsulentbistand, supervision, mentorordninger, foredrag og kurser skræddersyet alt efter behov.

2 Comments

 1. ( reflektere over deres opdragelsesmetoder og ikke mindst deres forventninger til den unge. Selv om forældrene ville have, at jeg skulle fokusere på deres unge og se dem som problemet, fastholdt jeg, at forældrene havde medansvar for de unges problemer.) det er næsten det jeg nogle gang oplever i Vuggestue og børnhavne. vil hører om du måske bruger et bestem metode ? igen vil virklige ønske om du vil skrive om hvordan den nye generation måske dem der kom her til som små og dem er født og opvoksede her. hvis du kender noget det 🙂 mvh

  • Hej Marie
   I forhold til dit spørgsmål kan jeg forstå, at du arbejder i vuggestue og børnehave og vil høre, om jeg bruger en bestemt metode.
   I forhold til professionelle mener jeg, det er nødvendigt med indsigt i følgende temaer:
   – Strategier og værdier i forhold til udsatte børn og unge.
   – Psykisk arbejdsmiljø i deres institution.
   – Tydelig kommunikation mellem professionelle og forældre.
   – Løbende udvikling af faglige kompetencer, bl.a. indsigt i forældrenes baggrund, menneskesyn og opdragelse.
   – Fælles bevidsthed mellem professionelle og forældre om, hvad der arbejdes med.
   I forhold til forældrene er følgende temaer væsentlige for at have indsigt i deres børns inklusion:
   – Kendskab til institutionens værdier og pædagogik i forhold til børnenes behov og udvikling.
   – Interesse for at tilegne sig viden om børn og unges udvikling for nuanceret at kunne opdrage og støtte børn og unge.
   – Påtage sig forældreansvar i forbindelse med børnenes liv i institutionen og samarbejde tæt med professionelle, så børnene får det bedste ud af deres institutionsliv.
   Jeg bruger ikke en bestemt metode, men for at forældre og professionelle kan reflektere over deres arbejde og deres børn, giver jeg på dette link https://ahmetdemir.dk/metoder/ et billede af, hvordan jeg arbejder med børn og unge og deres familier.
   Med hensyn til inspiration kan man også læse https://ahmetdemir.dk/ydelser/foredrag-og-kurser/.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *